Křesťan dnes

Nicky Gumbel se loučil s věřícími v HTB. Propagátor kurzů Alfa prohlásil, že „to nejlepší je stále před námi“ 

Nicky Gumbel pronesl své poslední kázání v londýnském kostele Nejsvětější Trojice v Bromptonu (HTB) a odstoupil z funkce pastora sboru. 

Gumbel v neděli poděkoval zaplněnému shromáždění a jeho manželka Pippa prohlásila, že jí bylo ctí a výsadou být součástí této církve. 

Britský portál Premier uvádí, že duchovní anglikánské církve vedl čtyřtisícový sbor od roku 2005 a za tu dobu se postaral o značný růst.  

Jeho závěrečné poselství neslo název To nejlepší teprve přijde, což je podle něj pravda jak v našich životech, tak v životech členů HTB. 

SOUVISEJÍCÍNicky Gumbel vyzval církev, aby si do čela nevolila celebrity, ale Krista 

Během svého kázání se odvolával na apoštola Pavla a přečetl biblický úryvek ze Skutků 20,28, v němž Pavel pronáší řeč na rozloučenou ke svému církevnímu sboru v Efezu.

Ve Skutcích 20,28 se píše: „Bděte nad sebou i nad celým stádem, jehož správci vás Duch svatý ustanovil. Buďte pastýři Boží církve, kterou vykoupil svou vlastní krví.“

„Bůh vás bezpodmínečně miluje a toto je Boží církev,“ prohlásil Gumbel.  „Jsme zde 46 let a podíleli jsme se na vedení a milujeme tuto církev, jsme vám všem velmi vděční a toto je náš proslov na rozloučenou!“ 

Na příkladu Pavla vyjádřil, že jako křesťané máme dokončit závod, který před nás Bůh postavil.

Reverend Archie Coates, který v současné době slouží v kostele svatého Petra v Brightonu, byl zvolen novým duchovním v HTB.

Gumbel ke svému nástupci řekl: „Jsem nadšený, že Archie a Sam přicházejí právě sem, do tohoto kostela.“

Mnozí lidé vyjádřili Gumbelovi vděčnost ze jeho věrnou službu, včetně správce kostela HTB Anguse Winthera, který řekl: „Nicky a Pippo, jak vám můžeme poděkovat za uplynulých 46 let vynikajícího vedení našeho kostela? Pán skrze ně vykonal mimořádné věci a my myslíme na tisíce a tisíce životů, kterých se osobně dotkli.“

Nicky Gumbel je asi nejvíce známý díky rozvoji kurzů Alfa, které byly založeny v roce 1977. Tato série evangelizačních přednášek a diskusí zkoumá základy křesťanství a přijaly ji kostely a kongregace po celém světě.

Britský křesťanský portál dále píše, že Gumbel, který vydal několik mezinárodních bestsellerů, byl také průkopníkem služby HTB zaměřené na zakládání sborů v diecézích po celé Anglii a Walesu. Za jeho působení bylo založeno mnoho sborů ve městech, jako je Birmingham, Cardiff a Coventry.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 28. července 2022 Foto: Wikimedia Commons – Nicky Gumbel

Exit mobile version