Křesťan dnes

Oheň probuzení ve Walesu přivedl k Bohu 150 tisíc duší

Evan Roberts mluvil pomalu a tiše o hlubokých věcech Božího království, hodiny plynuly nepozorovaně, zatímco slzy neustále tekly po tvářích posluchačů. Mladí muži a ženy, kteří nikdy otevřeně nemluvili o zkušenosti spásy a lásky Boží, stáli a svědčili bez strachu. Jiní zatím celé hodiny strávili na modlitbách. Někteří zpívali hymny, modlitby a svědectví pokračovaly až do půlnoci.

Následující den celá obec hovořila o duchovním probuzení a večer byl sbor plný zvědavých lidí. V Loughor vypukla duchovní obnova a do dvou týdnů bylo probuzení hlavní zprávou! Evan Roberts a Loughor se od tohoto momentu stali hlavním centrem obrození.

Když se rozšířilo, že se některé známé osoby veřejného života obrátily a prominentní kazatelé prožili obnovu a novou radost ze spásy skrze milost Boží, a že odvážně bez strachu a studu začali svědčit o víře, vzrušení narůstalo.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Horníci v hlubinách země se setkávali na bohoslužbách a zpívali staré, téměř zapomenuté písně, které se naučili v dětství. Toto oživení přišlo se zápalem mladých mužů a zejména mladých žen. Bylo tak naplněné proroctví z 2. kapitoly Joele .

Florrie Evansová odešla s týmem do severního Walesu, kde použili své hlasy jako nástroje Božího poselství. Mezi další známé osoby probuzení patřila Annie Daviesová, která cestovala s Evanem Robertsem a jeho týmem. Joseph Jenkins, kazatel v New Quay, evangelista Forward Movement Seth Joshua, Sydney Evans, který byl přítelem Evana Robertse na vysoké škole a samotný Evan Roberts, cestovali po celém Walesu se svými týmy pod vedením Ducha svatého, prováděli evangelizační setkání.

Setkání probíhala mnoho hodin – často více než 10 bez přestávky. Církevní budovy byly tak plné, že davy se shromažďovaly venku, dokud se lidé nějak nedostali dovnitř. Probuzenecká shromáždění zcela změnila tradiční styl chodu bohoslužeb a často pastoři jen seděli a pozorovali mocný pohyb Boha v předtím často poloprázdných budovách. Projev lásky a moci Ducha zcela transformoval tisíce životů.

Obrození se rychle rozšířilo po celém Walesu. Zprávy o dramatických proměnách, vyznání hříchu a písně radosti se rychle šířily. Kamkoliv přišel Evan Roberts, Duch svatý přinesl usvědčení o hříchu a nový duchovní rozměr do života bývalých chladných církevních mužů a žen. Evan nebyl kazatel a jeho metodou byla modlitba a povzbuzení.

V jedné oblasti chodili mladí věřící po ulici, zpívali hymny a navštěvovali veřejné domy, aby pozvali přítomné k duchovním setkáním. Mnohá z těchto míst zůstala opuštěná a jiná zkrachovala. V jednom takovém baru byl jen jeden osamělý zákazník. Náhle se naplnil večerní vzduch radostnými hlasy chvalozpěvů těsně přede dveřmi. Rozzuření majitelé naplněni zuřivostí na tyto mladé věřící začali házet prázdnýni sklenicemi. Zákazník pohoršen chováním majitelů se zvedl ze svého křesla a připojil se k nadšeným věřícím, odešel s nimi do sboru, kde odevzdal život Kristu.

Nastalo nové nadšení pro věčnost a hlad po Božím slově. Rodinné pobožnosti a veřejná modlitební setkání začaly probíhat i v následujících letech. Prodej bible se zvýšil do takové míry, že obchody prodaly své celé zásoby. Všude se šířil nový duch modlitby a naléhavost hlásání evangelia.

Účinky obrození nebyly omezeny na Wales. Zprávy se šířily mezinárodně v novinách a časopisech a Duch svatý zopakoval to, co udělal ve Walesu také v Americe či Austrálii. Evan Roberts se modlil za 100 000 konvertitů a odhaduje se, že ve skutečnosti bylo více než 150 000 lidí, kteří v průběhu obrození ve Welsu přišli k Bohu.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red-  Zdroj: truthinhistory.org Foto: screenshot youtube.com

Exit mobile version