Křesťan dnes

Open Doors přinesla vzácný příběh křesťanů ze Severní Koreje

Často je velmi obtížné získat informace o situaci pronásledovaných křesťanů v KLDR. I ta nejmenší chyba může prozradit jejich totožnost, což se rovná trestu smrti nebo pobytu v některém z pracovních táborů.

Organizace Open Doors na svých stránkách přináší inspirativním příběh dvou věřících, který poodhaluje život křesťanů uvnitř církve.

Young-Sik věděl, že jeden chybný krok může odhalit jeho křesťanskou víru a vést k doživotnímu trestu v jednom z pracovních táborů. Modlil se k Bohu jen potichu a doufal, že ho nikdo neuslyší. Ale jeden starší muž zachytil slova jeho modlitby.

Byung-Chul pracoval na polích stejně jako Sik. Nejdříve nemohl uvěřit tomu, že slyšel modlitbu k Ježíši. Přeměřoval zrakem mladého muže a promýšlel, zda se může jednat o tajného křesťana.

Později šel Byung-Chul kolem mladého křesťana a úmyslně si potichu zpíval melodii staré křesťanské písně. „Zpočátku jsem byl tak vyděšený. Rozhlédl jsem se po poli, abych se ujistil, že tam nikdo není. Byla to píseň, kterou jsem se naučil před lety. Podíval jsem se do tváře Byung-Chula a ta byla plná naděje.“

„Radost, kterou jsem zažil, byla úžasná,“ říká Young-Sik. „Byl to pro nás takový duchovní okamžik. Na tomto místě beznaděje jsem našel duchovního společníka a naděje vstoupila do mého života.“

Starší muž pozval svého nového bratra v Kristu na shromáždění podzemní církve v odlehlé vesnici. Young-Sik mohl po letech uctívat Boha spolu s ostatními věřícími. „Byla to taková úžasná zkušenost, která dokázala, jak věrný je Ježíš,“ říká.

Young-Sik po letech vzpomíná na dny, které ubíhaly jeden za druhým, z nichž každý začal marným hledáním obživy v pustých polích. Bylo obtížné najít i jen jednotlivá zrnka obilí. Pokud měl štěstí, našel nějaká kukuřičná zrna nebo zeleninu jako okurky.

Zimy byly nejhorší. Zmrzlá půda a teplota kolem 20 stupňů pod nulou jen posílily jeho osamělost. Viděl také, co chladné počasí přineslo těm ještě méně šťastným než byl on. Téměř každé ráno se setkával s dětmi žijícími bez domova.

Young-Sik se brzy dozvěděl, že Byung-Chul má touhu sloužit druhým. Staral se o několik rodin ve vesnici. Měl základní lékařské znalosti, kterými často zdarma pomáhal ostatním rodinám.

Po desetiletí vykonával Byung-Chul roli duchovního vůdce pro mnoho věřících a podzemní církev v této odlehlé vesnici mohla díky jeho oběti růst.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

„Byung-chul byl absolutně přesvědčen o svém povolání,“ říká Young-Sik. „Nikdy by neopustil vesnici a ostatní věřící, o které se staral.“ Jak pokračovali ve společném setkávání, oba rostli v lásce k Bohu a k sobě navzájem. A stejně jako apoštol Pavel pomáhal mladšímu Timoteovi, Byung-Chul duchovně vedl Young-Sika, aby jednoho dne zaujal místo duchovního vůdce.

Ten den přišel nedávno. Byung-Chul zemřel smířený s Bohem a před svou smrtí se modlil za požehnání pro svého přítele. Sik jsi uvědomil, že Bůh od prvního dne vedl jeho kroky tak, aby přinesl evangelium lidem, kteří potřebovali slyšet o Ježíši.

„Když mi požehnal jako novému vůdci, byl to další radostný a duchovně významný okamžik,“ říká Young-Sik. „Není to však jen role, kterou jsem dostal; je to také moje povolání. Vím, že v této vesnici budu sloužit Pánu až do své smrti. To je místo, kam mě Bůh poslal.“

Open Doors řadí Severní Koreu na první místo ve svém seznamu zemí, kde je nejhorší pronásledování křesťanů.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red-  Datum: 28. února 2020  Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Exit mobile version