Křesťan dnes

Pápež František: Cieľom ekonomiky musia byť ľudia, nie peniaze

Vatikán – Pápež včera dopoludnia prijal na osobitnej audiencii šiestich nových veľvyslancov pri Svätej stolici. Zástupcovia Kazachstanu, Mauritánie, Nepálu, Nigeru, Sudánu, Trinidadu a Tobaga odovzdali najvyššiemu predstaviteľovi Vatikánu svoje poverovacie listiny.

Pápež František ich všetkých privítal a osobitne pozdravil pani M´Haihamovú, ktorá je vôbec prvou veľvyslankyňou Mauritánie vo Vatikáne, keďže dohoda o diplomatických vzťahoch s touto moslimskou krajinou bola podpísaná len pred piatimi mesiacmi. Pápež vo svojom príhovore charakterizoval medzinárodnú situáciu týmito slovami:

„Medzinárodnú scénu charakterizuje zreteľná komplexnosť a prechádzajú ňou husté mraky, čo si žiada väčšmi si uvedomovať aké postoje a činy sú nevyhnutné pre vykročenie cestou pokoja, ktorá zmenší napätia. Medzi faktory, ktoré vyostrujú problémy patrí taká ekonomika a peňažníctvo, ktoré namiesto toho aby slúžili konkrétnemu človeku, organizujú sa prevažne tak, aby slúžili sebe samým a unikali kontrole orgánov verejnej správy, ktoré majú zodpovednosť za spoločné dobro, ale chýbajú im nevyhnutné páky na tlmenie nadmerného apetítu niekoľkých.

Eviduje sa tiež rastúci sklon považovať použitie sily nie za krajný argument (ultima ratio), ale takmer za jeden z mnohých prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na použitie bez hlbšieho zváženia dôsledkov.

Ďalšou skutočnosťou, ktorá zhoršuje konflikty je fundamentalizmus, zneužitie náboženstva pre ospravedlnenie smädu po moci, zneužitie svätého Božieho mena v snahe presadiť všetkými prostriedkami vlastné hegemonické plány.

 

[adrotate banner=“14″]

 

Na tieto úpadky a riziká doliehajúce na svetový mier sa odpovedá vytváraním ekonomiky a peňažníctva so zodpovednosťou voči osudu ľudskej bytosti a spoločenstva, ktorého je súčasťou. Človek a nie peniaze sa musí opäť stať cieľom ekonomiky! Ďalej je potrebné riešiť rozchodnosť postojov s odvážnou trpezlivosťou dialógu a diplomacie, s iniciatívami na stretnutie a pokoj a nie demonštrovaním sily a jej unáhleným a nerozvážnym použitím.

Je ďalej nevyhnutné izolovať každého, kto by chcel premeniť náboženskú príslušnosť a identitu na dôvod nenávisti voči iným. Proti tomu, kto takto znetvoruje obraz Boha, nech sa postaví spojené úsilie, aby sa jasne ukázalo, že jeho Meno sa ctí záchranou životov, a nie ich zabíjaním, prinášajúc zmierenie a pokoj, a nie rozdelenie a vojnu, milosrdenstvom a spolucítením, a nie ľahostajnosťou a surovosťou. Ak sa s rozhodnosťou vykročí touto cestou, potom sa v otázke mieru a spravodlivosti – čo sú podmienky rovnováhy a rozvoja pre všetkých – urobia ďalšie konkrétne kroky.“

Na záver pápež František zaslal prostredníctvom prítomných veľvyslancov svoj pozdrav duchovným pastierom i veriacim katolíckych spoločenstiev v ich krajinách.

 

Zdroj a foto: Vatikánský rozhlas

 

Exit mobile version