Křesťan dnes

Papež František o homosexualitě a hříchu

V dopise jezuitskému otci Jamesi Martinovi papež František uvádí, že ve svém nedávném rozhovoru pro agenturu AP, v němž mimo jiné řekl, že „být homosexuálem není zločin“, měl na mysli katolickou nauku, která učí, že jakýkoli sexuální akt mimo manželství je hřích.

„Odvolával jsem se jednoduše na učení katolické morálky, které říká, že každý sexuální akt mimo manželství je hřích“: napsal papež v odpovědi na dopis otce Jamese Martina, amerického jezuity, který vykonává svůj apoštolát mezi LGBT osobami, aby objasnil význam svých slov v nedávném rozhovoru pro agenturu Associated Press. Papežova rukopisná odpověď ve španělštině byla zveřejněna na internetových stránkách otce Martina „Outreach.faith„.

SOUVISEJÍCÍPapež v rozhovoru s AP kritizoval zákony, které považují homosexualitu za zločin

Již z kontextu rozhovoru s agenturou AP bylo zřejmé, že papež hovořil o homosexualitě, čímž v tomto případě myslel „homosexuální jednání“, nikoliv samotný stav homosexuality. Touto odpovědí František potvrdil, že jeho postoj, který opakoval již od prvního rozhovoru s novináři při zpátečním letu z Brazílie v roce 2013 („Pokud je člověk homosexuál a hledá Pána a má dobrou vůli, kdo jsem já, abych ho soudil?“), je stanoviskem Katechismu katolické církve.

V odpovědi Martinovi papež v souvislosti s hříchem také zdůrazňuje, že „je třeba vzít v úvahu i okolnosti, které vinu snižují nebo ruší“, protože „dobře víme, že katolická morálka si cení svobody, úmyslu, a to u každého druhu hříchu“.

V dopise tedy papež opakuje to, co řekl agentuře AP: „Těm, kteří chtějí homosexualitu kriminalizovat, bych rád řekl, že se mýlí“. V rozhovoru zdůraznil, že „být homosexuálem není zločin“, zatímco ve více než 50 zemích se uvažuje o zákonných trestech pro homosexuály a v některých z nich existuje dokonce trest smrti.

V závěru dopisu se papež modlí za práci otce Martina a za komunitu LGBT, kterou tento jezuita provází, a dodává: „Prosím, udělejte totéž pro mě“.

Autor: Vatikánský rozhlas Datum: 28. ledna 2023 Foto: Wikimedia Commons – papež František

Exit mobile version