Křesťan dnes

Pastor John Lindell tvrdí, že se Mark Driscoll pokusil rozdělit jeho sbor a rodinu, a vyzývá ho k pokání

Pastor sboru James River Church John Lindell obvinil pastora Marka Driscolla z pokusu svrhnout ho z pozice vedoucího sboru a rozdělit jeho rodinu a sbor tím, že nespravedlivě napadl jako démonické vystoupení profesionálního polykače mečů a bývalého striptéra na konferenci Stronger Men’s Conference v Missouri.

V projevu ke svému sboru ve Springfieldu ve středu večer Lindell podrobně vylíčil, jak ho Driscoll, přestože si je vědom, že Magala je znovuzrozený křesťan, obvinil, že je pod vlivem ducha Jezábel. Lindell také tvrdil, že Driscoll obvinil jeho syna Brandona ze „seznamu temných hříchů“; vyzval dalšího syna Davida, aby převzal kontrolu nad sborem a oddělil se od svého otce a bratra. Lindell uvedl, že Driscoll se také odmítl veřejně omluvit, i když mu bylo řečeno, že jeho vyprávění o Magalovi je nebezpečné. Poznamenal, že zaměstnanci sboru James River Church i zaměstnanci ústředí Assemblies of God – sídlo letniční denominace, k níž je Lindellův sbor připojen – dostávali výhrůžky do té míry, že museli začít posílat telefonáty do hlasové schránky.

SOUVISEJÍCÍMichael Brown / Měl Mark Driscoll pravdu, když na křesťanské akci mluvil o duchu Jezábel? 

„Dovolte mi říct, že nemám absolutně žádnou radost ani potěšení z toho, že to dělám někomu, koho jsem nazval přítelem. Marku, pokud posloucháš tuto zprávu, máme tě rádi a s těžkým srdcem tě vyzýváme k pokání. Jimmy Evans tě vyzval k pokání. Přítomnost Boha a Ježíše Krista, který bude soudit živé i mrtvé, a vzhledem k jeho příchodu a jeho království tě, Marku, vyzýváme, abys veřejně činil pokání,“ prosil podle Christian Post Lindell.

„Vyzýváme tě k veřejnému pokání za to, že odmítáš zastavit šíření lží týkajících se Alexe Magaly, křesťanského bratra. Marku, vyzýváme tě, abys veřejně činil pokání za rozsévání nejednoty v Těle Kristově. Marku, vyzýváme tě, abys veřejně činil pokání za to, že se skrytě snažíš rozdělit bratry a vznášíš falešná a pomlouvačná obvinění proti Brandonu Lindellovi. Marku, vyzýváme tě, abys veřejně činil pokání za to, že se snažíš vyvolat rozkol v rodině Lindellových, a přitom říkáš, že nás máš rád.“

„Marku, vyzýváme tě, abys veřejně činil pokání za to, že se snažíš zničit sbor James River Church tím, že napadáš její vedení. Ti, kdo sledují službu Marka Driscolla, by ve světle toho, co bylo prezentováno, měli přehodnotit svůj vztah a podporu služby Marka Driscolla,“ prohlásil Lindell.

„Těm, kteří předávali informace ze sociálních sítí a dalších zdrojů, které se dnes večer ukázaly jako nepravdivé, byste také měli činit pokání. A to nejen před Bohem, tam to jistě začíná, ale činit pokání tím, že půjdete za těmi, s nimiž jste sdíleli nepravdivé informace, a uvedete věci na pravou míru,“ trval na svém. „Udělejte to stejným způsobem a na stejných platformách, jako jste šířili nepravdivé informace.“

Lindell uvedl, že Magala je již přibližně 10 let znovuzrozeným křesťanem a je ženatý a má děti. Magala je také členem církve Mosaic v Los Angeles v Kalifornii, kterou vede Irwin McManus.

„Když tu Alex byl, účastnil se bohoslužeb, a když ho odváželi na letiště, člen sboru James River Church sledoval, jak Alex odvážně sdílí svou víru s jedním člověkem. Ano, Alex, stejně jako mnoho křesťanů, má za sebou minulost, ale byl učiněn novým stvořením. Byl učiněn novým stvořením skrze svou víru v Ježíše Krista.“

Lindell přiznal, že když Driscoll káral ducha Jezábel, řekl svým synům, že je jako Jan Křtitel.

„Mark je prorocký hlas pro naši generaci,“ řekl Lindell. „Na tom nic nemění to, co bylo řečeno. A s Markem jsme spolu mluvili. Šli jsme ven, kde jsme mohli být sami, abychom si mohli promluvit, a potvrdili jsme si naše přátelství. A Marku, chci, abys věděl, že jsi darem pro Království. Jsi dar pro James River.“

Lindell na pódiu konference řekl, že pokud měl Driscoll obavy, měl je řešit biblickým způsobem, jak je popsáno v Matoušově evangeliu 18. V tomto případě se však jednalo jen o to, že Driscoll měl obavy.

Pastor dodal, že i když mu Driscoll přiznal, že situaci špatně vyřešil, nikdy se neomluvil a nadále dovolil, aby jeho tvrzení vůči Magalovi poškozovaly sbor James River, a proto se rozhodl na tento konflikt aplikovat reakci podle Matouše 18.

„Ježíš řekl: Jestliže tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a ukaž mu jeho vinu jen mezi vámi dvěma. Pokud tě poslechne, získal jsi svého bratra na svou stranu, ale pokud neposlechne, vezmi s sebou jednoho nebo dva další, aby se každá věc potvrdila svědectvím dvou nebo tří svědků. Pokud je odmítne poslechnout, řekněte to církvi, a pokud odmítne poslechnout i církev, jednejte s ním jako s pohanem nebo celníkem,“ řekl Lindell.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 20 dubna 2024 Foto: screenshot YouTube . John Lindell

Exit mobile version