Křesťan dnes

Pavlovi požehnají zástupci katolíků, evangelíků i židů

Praha – Zvolený prezident Petr Pavel, ač se sám oficiálně nehlásí k žádné církvi, přijme během svého inauguračního dne požehnání od katolíků, evangelíků i zástupce židovské víry. Při setkání v kapli sv. Václava, která bude těžištěm obřadu ve svatovítské katedrále, pronese krátký projev i nový prezident a uctí relikvii sv. Václava, hlavního patrona českých zemí.

Program ve svatováclavské kapli bude trvat přibližně hodinu a sestavoval ho společně tým příštího prezidenta a ceremoniář Vojtěch Mátl. ČTK to dnes řekl mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Prinz.

SOUVISEJÍCÍ Dan Drápal / Petr Pavel zvítězil

Program ve svatováclavské kapli, která je známá i tím, že se jí vstupuje do Korunní komory s uloženými korunovačními klenoty, začne v 18:05. Zúčastní se ho pražský arcibiskup Jan Graubner, čeští a moravští biskupové, předsednictvo Ekumenické rady církví (ERC) a vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. Předsedou ERC je biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík. Přítomni budou také děkani a probošti Metropolitní kapituly u sv. Víta a Kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském.

V úvodu obřadu bude mít projev pražský arcibiskup, úryvek z bible přečte pražský rabín a poté pražský arcibiskup pronese modlitbu za vlast. Předseda ERC uvede modlitbu Páně a následně všichni tři společně pronesou modlitbu, jíž požehnají novému prezidentovi, uvedl mluvčí.

Petr Pavel poté pronese svůj projev a pokloní se lebce sv. Václava, za tímto účelem přinesené z klenotnice v katedrále sv. Víta do kaple. Zazní Svatováclavský chorál, nejstarší česká duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny a státní hymna. Poté se všichni účastníci obřadu v kapli přesunou na místa v nové části katedrály.

Tam Česká filharmonie a Pražský filharmonický sbor provedou vedle státní hymny tři symbolická díla – Meditaci na staročeský chorál Svatý Václave od Josefa Suka, část z oratoria Svatá Ludmila od Antonína Dvořáka a Te Deum téhož skladatele. 

Česká filharmonie skladbu Te Deum hraje jen výjimečně. V září 2009 Te Deum dirigoval také Jakub Hrůša ve Španělském sále Pražského hradu při státní návštěvě papeže Benedikta XVI. V květnu 2016 skladba zazněla v podání prvního českého orchestru pod taktovkou Jiřího Bělohlávka ve svatovítské katedrále u příležitosti 700. výročí narození Karla IV.

Ekumenická rada církví sdružuje 16 křesťanských církví a Federaci židovských obcí. Zastupuje jednotlivé církve ve vztahu ke státu a koordinuje mezicírkevní spolupráci. Jedním z úkolů, které Ekumenická rada církví plní, je společná duchovní služba v armádě, vězení, policii nebo nemocnicích společně s Českou biskupskou konferencí.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 7. března 2023 Foto: Facebook @Petr Pavel

Exit mobile version