Křesťan dnes

Peter Butt: Jak používat dary Ducha svatého?

Jak jste se setkal s Duchem svatým a jeho dary?

Vyrůstal jsem v křesťanské rodině. Moji rodiče byli dobří baptisté, dostal jsem od nich výborný základ a Ježíši se odevzdal jako chlapec. Během puberty jsem ale prožíval různé těžkosti a zápasy. V šestnácti letech jsem odjel na prázdniny do křesťanského letního střediska v severním Walesu. Jeden večer kazatel hovořil o lidech, kteří zápasí, aby si udrželi svoji víru a žili plně pro Ježíše. Měl jsem pocit, že mluví přímo ke mně. Dále říkal, že potřebujeme, aby nás Duch svatý vedl a dal nám sílu žít tak, jak to po nás chce Bůh. Pochopil jsem, že ho potřebuji. Na výzvu jsem s asi třiceti dalšími lidmi šel dopředu. Modlili se za nás, abychom byli naplněni Duchem svatým, a to se stalo. Začal jsem mluvit v jazycích a uvědomoval si Boží přítomnost. Cítil jsem se svobodně a prožíval hlubokou radost. Ani dřív jsem nepochyboval o svém spasení, ale když na mě sestoupil Duch svatý, otevřela se mi v mém duchovním životě úplně nová dimenze.

Je to už šedesát let a stále prožívám stejnou radost a blízký vztah s Duchem svatým. Věřím, že Ježíš přináší spásu, ale také věřím, že přišel, aby do našich životů uvolnil Ducha svatého a umožnil nám žít tak, jak on chce. 

Co na to říkali vaši rodiče?

Můj otec býval pravý baptista, který věřil, že dary Ducha byly určené pro prvotní církev, ale ne pro dnešní dobu. Se svým kamarádem o tom dokonce šel diskutovat s jedním letničním pastorem, kterému chtěli říct, že je heretik. Vrátil se naplněný Duchem svatým (smích). Tato zkušenost nás přiblížila letničnímu hnutí, i když s tím má matka bojovala a celý život zůstala věrnou baptistkou. Sám jsem po nudě v tradičním sboru viděl u charismatiků radost a život, což mě jako mladého muže přitahovalo. 

Když je někdo naplněn Duchem svatým, musí se to vždy projevit mluvením v jazycích?

To si nemyslím, ale mnoho lidí v jazycích nemluví, protože tomu daru nerozumí. Když Pavel říká, že si přeje, aby všichni mluvili v jazycích, znamená to, že tato možnost je otevřená pro každého. V Prvním listu Korintským Pavel také říká, že nás mluvení v jazycích buduje. Proč by dal Bůh tuto možnost pouze někomu?

Je možné, že jste naplněni Duchem svatým, a jazyky nemluvíte; znám mnoho takových lidí. Všichni ale tuto možnost máme; potřebujeme pouze víru, která nám umožní do tohoto daru vstoupit. Každého, kdo je naplněný Duchem svatým, bych povzbudil k tomu, aby věřil Bohu, že tuto možnost má, a v jazycích mluvil. 

Jak má člověk začít?

Vírou. Začnete mluvit a Bůh vám dá jazyk. Vlastně věříte Bohu, že budete mluvit, a prostě začnete. Budete vědět, že to není jen nějaké blábolení, protože budete prožívat Boží přítomnost. Ježíš o Duchu řekl, že z nás bude proudit jako pramen vody. Přesně to lidé prožívají. Ve Skutcích čteme, že učedníci byli tak naplněni Duchem svatým, že v jazycích mluvit museli. Ostatní si o nich mysleli, že jsou opilí, protože Duch svatý se na nich projevoval velmi mocně. Nehledáme emoce, ale víra a zkušenost s Duchem může být dramatická.

Slouží dar jazyků pouze k osobnímu růstu?

Existuje několik aspektů, které jsou s darem jazyků spojeny. Jazyky, které jsou výsledkem naplnění Duchem svatým, chápeme jako počáteční důkaz. Pak jazyky užíváme během uctívání, když nám náš jazyk nestačí. Stává se mi to docela často, proto začínám mluvit v jazycích, skrze které Duch svatý vyjadřuje moji vděčnost. Jazyky se používají během modliteb ve složitých situacích. Jak se mám například modlit za Ukrajinu nebo Rusko? Zjistil jsem, že se v takových případech modlit neumím a prosím Ducha, aby se modlil za mě. Pak se můžeme modlit v jazycích, aby nás Bůh budoval a pozvedal, když se cítíme v depresi. 

Mluvení jazyky a jejich výklad mají své místo také ve shromáždění. A stejně jako o letnicích Bůh používá jazyky, aby se dotkl lidí. Učedníci byli z Galileje, nikdy se cizí jazyky neučili, a lidé se podivovali nad tím, že jejich jazyky mluví. Petr jim tak mohl říct o Ježíši a tři tisíce z nich uvěřily. Každý z těchto aspektů má svůj čas a místo.

Zažil jste někdy osobně, že by Bůh dar jazyků použil k tomu, aby se někoho dotkl?

Stalo se mi to několikrát. Zrovna před dvěma měsíci jsem byl na shromáždění, na kterém jsem povzbuzoval lidi, aby se otevřeli Duchu svatému, a začal jsem mluvit v jazycích. Nevím, co jsem říkal, ale pak za mnou přišla jedna žena z Walesu. Svěřila se, že má velké trápení a prý první slova, která jsem v jazycích řekl, byla velšsky dobré ráno. Prožila ohromnou radost z toho, že ji Bůh miluje a ví o ní (smích).

Před několika lety jsem byl v Jižní Africe, kde jsem se na konci shromáždění modlil za lidi. V jazycích jsem se modlil za jednu černošku, viděl jsem, že se jí má modlitba dotýká, plakala. Později za mnou přišla a řekla mi, že je z malého kmene v Zimbabwe, který mluví vlastním jazykem. V Jižní Africe se stala křesťankou, ale cítila se tam osamělá a přemýšlela, zda je na správném místě. Když jsem se za ni modlil v jazycích, mluvil jsem jejím mateřským jazykem a říkal jsem, že je na správném místě. To jsou velmi povzbudivé okamžiky!

V knihách čteme příběhy, které skončily dobře, ale jsou i příběhy, které dobře nekončí. Jak se s nimi vypořádat?

Ano, lidé nejsou vždycky … 

Ukázka z rozhovoru z lednového čísla Života víry, které má ve svém hledáčku duchovní dary. Peter Butt v něm dále mluví o tom, co dělat, aby se duchovní dary v našich životech více projevovaly i o tom, jak mohou ovlivnit vedení našich sborů. Téma doplňuje Lubomír Ondráček  zamýšlením nad tím, jak se liší proroctví falešné a „mylné“, a Pavel Bosman kresleným vtipem.

Číslo přináší také rozhovor s děčínským vikářem Markem Valdou o misii v pohraničí, zvěstování evangelia narkomanům a mafiánům, čarodějnictví mezi Romy i o romských sborech. V časopise dále najdete zamyšlení Ondřeje Szturce o tom, proč chodit na bohoslužby, nebo článek o myšlenkových pastech, které číhají na nezadané.

Jak vzniká šikana a jak se jí bránit – rady vycházející z vlastních zkušeností přináší Daniel Suk

Číslo doplňují zážitky českého medika z ugandské nemocnice, výsledky průzkumu mezi středoškoláky o jejich vztahu k víře nebo historický článek věnovaný válce s Turky.

Nechybí ani příběhy čtenářů, recenze, zprávy o dění u nás i ve světě či oznámení o chystaných křesťanských akcích.

Kromě papírové verze lze Život víry předplatit i elektronicky ve formátu PDF a zvukové podobě. 

Toto číslo lze zakoupit i samostatně – na papíře, v PDF i v MP3.

Autor: Jitka Evanová

Foto: Richard Beníšek

Exit mobile version