Křesťan dnes

Petra znamená skalní kostely: Jordánsko povoluje první modlitby po 1400 letech

Představte si, že jste Indiana Jones a procházíte úzkou, téměř kilometr dlouhou soutěskou s horskými útesy tyčícími se na obou stranách. Když zahnete za roh, objeví se před vámi rozlehlé území starověkého města Petra a jeho majestátní pokladnice, do skály vytesaná hrobka starověkého krále z prvního století. Projdete kolem vysoké stavby a jejích soch římských a egyptských bohů a vydáte se strmým výstupem ke stejně působivému klášteru.

Než však dojdete k největší památce Petry, odbočíte z cesty do jiného druhu ruin, kde mozaiky lemují podlahu kolem sloupů v poloviční velikosti a vzduchem se nese vůně kadidla. Na rozdíl od filmu s Harrisonem Fordem se zde však nesetkáte s rytířem z 11. století, který přežívá díky svatému grálu. Místo toho vám řecký pravoslavný metropolita podává kalich svatého přijímání.

SOUVISEJÍCÍMladoboleslavské muzeum otevře výstavu věnovanou různým ztvárněním kalvárie

Magazín Christianity Today informuje, že v lednu poprvé po 1400 letech pronesl metropolita v Petře křesťanskou modlitbu.

Přestože hollywoodské produkce na místě přinášejí Jordánsku příjmy, ty jsou zastíněny částkou 5,3 miliardy dolarů, kterou země získává z cestovního ruchu. V roce 2022 Petru navštívilo 900 000 lidí, což je téměř čtvrtina celkového počtu návštěvníků v zemi.

Nyní však země přidává náboženskou složku.

„Je to velké požehnání být na tomto svatém místě v Petře,“ řekl Christianity Today arcibiskup Christoforus, než přistoupil k obětování chleba a vína. „Nemyslíme na to, co nás obklopuje v kameni, ale na svaté a duchovní identitu v jeho dědictví, historii a civilizaci – a na naši velkou a požehnanou [jordánskou] vlast.“

V roce 2021 Jordánsko zahájilo pětiletou národní strategii cestovního ruchu s důrazem na náboženská místa, včetně Vatikánem schválených poutních míst Ježíšova křtu v Betánii za Jordánem; hory Nebo, odkud Mojžíš shlížel na zaslíbenou zemi; a Mukavíru, kde se nachází Herodův palác, kde mohl být sťat Jan Křtitel. Přibližně 85 % turistů sem přijíždí, aby navštívili historické památky.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 7. března 2024 Foto: Board of Commissioners of the Petra Regional Authority

Exit mobile version