Křesťan dnes

Po třech letech se pro veřejnost dnes otevřel opravený Památník Bible kralické

Kralice nad Oslavou – Po třech letech se pro veřejnost dnes otevřel opravený Památník Bible kralické. Lidé si tak mohli v Kralicích nad Oslavou na Třebíčsku prohlédnout výstavu Umění knihtisku a bratrská tiskárna v Kralicích, která se zde koná u příležitosti Dne tiskařů.

„Návštěvníci v Památníku vidí celou řadu unikátních exponátů, mezi nimi originální ukázky knihtiskařského umění z přelomu 15. a 16. století či knihy ze slavných pražských tiskáren Veleslavínovy a Melantrichovy. Největší prostor je věnován bratrským tiskům, mezi nimiž lze nalézt i prvé vydání Blahoslavova překladu Nového zákona a samozřejmě jednotlivé díly Bible kralické,“ uvedl kurátor výstavy Vít Vlnas.

SOUVISEJÍCÍ 440 let Bible kralické i 50 let památníku připomene 21. září Den tiskařů v Kralicích

„Vystaveny jsou také původní literky, jimiž byly tyto svazky tištěny a které byly nalezeny na kralické tvrzi v roce 1957. Zlatý hřeb expozice představuje originální exemplář prvního dochovaného vydání slavné Komenského mapy Moravy z roku 1627,“ řekl. Pozoruhodný je podle něj rovněž model sochařského památníku Bible kralické od Jana Štursy, který nebyl nikdy realizován.

Památník je uzavřený od 12. října 2000 kvůli opravě střechy a fasády. „Technický stav budovy a nevyhovující charakter dosavadní expozice si v roce 2020 vyžádaly uzavření muzejní budovy a její postupnou opravu. Rekonstrukce není ještě zcela ukončena,“ uvedl Jiří Mitáček, generální ředitel Moravského zemského muzea, které je správcem památníku.

Bible kralická je první český překlad bible z původních jazyků, tedy hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny, nikoliv latinské Vulgáty. V době rekatolizace spojovala Bible kralická rozptýlené skupiny českých a moravských exulantů i domácí tajné nekatolíky.

Památník je ode dneška otevřený do středy do neděle od 09:00 do 17:00. V letech 2016 až 2019 navštívilo památník ročně kolem 5000 lidí, nejvíc v roce 2016, kdy přišlo 5504 návštěvníků. V roce 2020, který byl ovlivněný pandemií covidu-19, bylo návštěvníků asi 1800.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 16. září 2023 Foto:

Exit mobile version