Křesťan dnes

Podpora humanitární práce na Ukrajině

Ve dveřích Charitativního fondu Betánie v Polianě na Ukrajině potkávám maminku s malým dítětem v náručí. Přišla se rozloučit a poděkovat za rehabilitační pobyt. Mladá krásná žena, hezky oblečená, decentně namalovaná, jen tváře má červené. Vypadá to, že přes den je silná pro děti a v noci pláče. Má ještě jedno malé dítě a pak většího kluka, který je na frontě. Měla ještě jednoho syna, ale ten před měsícem ve válce padl. Před třemi týdny přijel z fronty na čtrnáct dní její manžel. Říkala mu, ať si nechá u zubaře opravit tu špatnou korunku. On na to, že teď na tom nezáleží a že pokud by se něco stalo, tak ho podle té korunky alespoň rozpoznají. Před týdnem ho zasáhla raketa. Celý shořel a ano, identifikovali ho podle jeho špatné korunky. Čekal jsem, že paní bude rezignovaná, zahořklá, ale ona je milá a otevřená. Vnitřně je to pro ni nejspíše devastující. Ona je ale silná. Musí být. V tomto pro ně temném období je jediným záchytným bodem pro své děti.

 Jmenuji se Petr Húšť a už skoro dva roky pracuji jako humanitární pracovník pro Ukrajinu a na Ukrajině. Spolupracuji zde s Charitativním fondem Betánie, s Biblickým seminářem v Kyjevě a s Biblickou ukrajinskou společností také v Kyjevě. S osmnácti členným týmem poskytujeme humanitární pomoc v oblasti frontové linie, staráme se o přesídlence na Ukrajině a pořádáme rehabilitační pobyty poválečných traumat. Já jezdím na Ukrajinu pravidelně jednou měsíčně. Doposud jsem se také staral o uprchlické tábory na západě Ukrajiny a jednou měsíčně jsem vypravoval 1-2 kamiony z České republiky převážně do oblasti frontové linie. Z toho všeho, co děláme, tak největší přínos a odezvu vnímáme z rehabilitačních pobytů poválečných traumat.

Tyto pobyty pořádáme pro čtyři cílové skupiny. Pro manželky a děti padlých vojáků, pro děti z oblasti frontové linie, pro vojenské kaplany a pro volontéry – dobrovolníky, kteří slouží tam, kam by většina lidí nešla. Tyto pobyty pořádáme na 10-14 dní na západě Ukrajiny. Na pobytech jsou k dispozici psychologové, psychiatři i duchovní pracovníci. Pro některé účastníky rehabilitací stačí, když si odpočinou mimo válečné území, promluví si o tom, co prožili a někdo se za ně pomodlí, a také mají možnost si v klidu naplánovat další život. Jiní účastníci potřebují jednorázovou nebo dlouhodobou odbornou péči nebo i nasazení medikace. 

V tomto roce se chystáme uspořádat dalších 12 pobytů. Cena za jednoho účastníka je 500 Kč na den, to znamená 5 000 Kč za pobyt. Rehabilitační pobyt je pro 50 osob, to znamená že jeden pobyt vyjde na 250 000 Kč. Na 12 pobytů potřebujeme 3 000 000 Kč. Dál budeme poskytovat humanitární pomoc na frontové linii, spolupracovat s vojenskými kaplany a starat se o uprchlická centra. Kde ale potřebujeme pomoc, je najít prostředky na rehabilitační pobyty.

Prosím podpořte svým darem jako jednotlivci, skupina přátel nebo jako společenství rehabilitaci lidí, kteří trpí posttraumatickou stresovou poruchou v důsledku války. Svůj dar zašlete na účet 2302201835/2010 zřízený Křesťanskými sbory speciálně a výhradně pro humanitární pomoc na Ukrajině. Pro podporu rehabilitačních pobytů uveďte variabilní symbol 122024. Na vyžádání vám rádi vystavíme potvrzení o daru. 

V případě dotazů mě prosím kontaktujte

Děkuji vám za případnou podporu

Pěkný den

Petr Húšť 

petrhust@gmail.com

Exit mobile version