Křesťan dnes

Pozvánka na Awaking Europe 2017 do Prahy

 

V roce 2015, uprostřed příprav na akci na stadionu v Norimberku, Německu, mi Bůh ukázal, že chce udělat něco, co velmi ovlivní národy Střední Evropy. Nevěděl jsem, co to znamená, ale zanedlouho jsem se setkal s jedním mužem, pastorem z Prahy, Petrem Káchou, který mi řekl, že má na srdci český národ a také jak moc je potřeba, aby Češi zažili Boží pohyb.

Krátce nato jsme se rozhodli navštívit Prahu, nemohli jsme ji dostat ze srdce. Když jsme tam dorazili, poznali jsme proč! Musím Vám říci, že už jsem navštívil mnoho evropských měst a procházel mnoho stadionů, ale když jsem chodil po Praze, srdce mi přetékalo soucitem a naléhavým pocitem, že se Ježíš chce právě nyní tohoto města dotknout.

Třikrát mi jednou v noci někdo nabídl drogy, dokonce i žena na Staroměstském náměstí, ani mě to neurazilo – spíše jsem cítil, jak ti lidé bloudí v temnotě, chodí kolem s beznadějí ve tváři. Přestože navenek se Praha tváří jako jedno z nejkrásnějších měst na světě, mému srdci spíše připadá jako Ninive, zavřené v údolí nerozhodnosti – nevěda, kam se vydat. Napříč Evropou se nachází mnoho takových měst a nyní je čas, aby církev vešla do toho údolí a ukázala jim cestu ven.

Od té doby jsme se jako tým denně modlili a zjistili jsme, že letos (2017) je 500. výročí Reformace, která začala Lutherem.
Je to také něco málo přes 600 let od doby, kdy se český učitel, Jan Hus, stal mučedníkem. A tady mě Bůh osobně zasáhl poznáním, že nyní je čas na Novou reformaci.

Tato reformace nás však nemá rozdělovat, ale spíše spojovat ve společném záměru obrátit naše města zpět k Bohu.
Zajisté můžeme pořádat více konferencí, více trénování – ale nakonec to, co se učíme, musí začít ovlivňovat budoucnost našich národů a způsobovat, že se tisíce lidí obrátí zpět k Bohu. Už nemůžeme čekat, právě teď potřebujeme Boží pohyb.

Luther řekl: „Jestliže se jeden den nemodlím, sám to cítím. Když se nemodlím dva dny, vnímá to církev. Ale jestliže se nemodlím tři dny, tak to vnímá celý národ.“ A přesně v tomto bodě se nyní nacházíme. Není čas odpočívat. Je čas nechat se strhnout k modlitbám a masivně zaplavit tento kontinent evangeliem.

Na akci Awakening Europe budete trénováni, abyste se vrátili do svého národu a města a získali ho pro Ježíše. Přivést na stadion ztracené, kde je budeme moci povolat domů k našemu milujícímu Otci, bude také klíčové. Známí řečníci a hudební skupiny se chystají do Prahy z celého světa. Boží muži a ženy i církve z celé Evropy přivezou plné autobusy lidí, aby se letos stali účastníky Nové reformace. Ten hlad je ohromující. Voláme také Vás!

Vlastně potřebujeme sílu, kterou nesete. Pojďme znovu věřit, že se Boží lid naplní životem a nebe otřese našimi městy. Jestliže to mohli zažít Luther a Hus, proč bychom nemohli i my? Od charismatiků po katolíky, pojďme společně jako jedna síla ze všech denominací a přinesme moc Nebe do Prahy, města v nouzi.

„Uvidíme se od 29. června do 2. července 2017 na stadionu Eden – kde se opět setká Bůh s člověkem!“, zvou organizátoři akce. Vstupenky je možné koupit v předprodejní síti Ticketportal.

 

Zdroj a foto: Awaking Europe

Redakčně upraveno

Exit mobile version