Křesťan dnes

Praha se bude modlit za probuzení nonstop uctíváním

Světlana Vránová, hlavní organizátorka akce Praha v ohni, v rozhovoru představila modlitební iniciativu za probuzení v České republice, která se bude konat počátkem listopadu v Praze.

Můžete blíže popsat akci Praha v ohni? Je to první akce svého druhu nebo se již v minulosti konala?

„Praha v ohni“ není žádnou samostatnou akcí. Je to prostě další – již jedenáctý – Stánek uctívání. Stánky uctívání, tedy víkendové nonstop uctívání, pořádáme v Praze pravidelně jednou až dvakrát ročně už řadu let. Jediné, co bude tentokrát jinak, je širší mezinárodní účast.

Představte tedy Stánky uctívání. Jak jste přišli na myšlenku pořádání víkendů nepřetržitých chval? Měli jste inspiraci v nějakém hnutí? 

Před lety jsme začali jezdit na Sukkot – Svátek stánků do polského města Kalisz. Vizí pořadatelů tam je, shromáždit na čas židovského sukkotu do Kalisze evropské národy, aby společně vyvyšovaly jméno Ježíše Krista nad Evropou, Izraelem, Polskem, svými národy… Do Kalisze se sjíždělo dvanáct, třináct, dokonce i šestnáct národů a celý týden tam nonstop zněly chvály ve všech možných jazycích a čeština nikdy nechyběla. Zažívali jsme tam úžasné chvíle a chtěli jsme něco podobného mít i v Čechách. Ve stejné době u nás začaly na různých místech vznikat Davidovy stánky. Tam ale jde jen o několik hodin uctívání. A tak slovo dalo slovo a od roku 2012 jsme začali v Praze pořádat Stánky uctívání, což jsou víkendy, kdy se ve dvouhodinových strážích nonstop střídají chválicí týmy ve chválách a uctívání. Inspirací pro vznik Stánků uctívání tedy byly Sukkot v Kaliszi a Davidovy stánky v ČR.

Vraťme se k letošní Praze v ohni. Čím se bude lišit od předešlých Stánků uctívání?

Na jednu stranu ničím, na druhou se lišit bude hodně. Jedním z hlavních nositelů vize Sukkotu v Kaliszi je Bogdan Kogut. Postupně jsme se s ním velmi sblížili a začali jsme úzce spolupracovat. Bogdan nám pomáhal rozjet Stánky uctívání, později se stal hlavním řečníkem na konferencích Studna uctívání, které pořádá spolek České studny, a je jedním z klíčových vyučujících na Škole uctívání, která v lednu vstoupí do svého již čtvrtého ročníku.

Na Stáncích uctívání jsme od začátku mívali mezi českými kapelami i zahraniční hosty – většinou z Polska nebo z Ukrajiny, měli jsme ale i tým ze Slovinska nebo manželský pár z Jersey. A samozřejmě Slováky, ty ale tak úplně nepočítám k cizincům, to jsou „naši.“

V letošním roce se v Kaliszi poprvé po mnoha letech Sukkot nebude konat, a tak jsme se s Bogdanem dohodli, že pozveme část národů do Prahy. Ten nápad zrál už dlouho a je opřen o vizi Prahy v ohni, kterou Bogdan přijal v roce 2012 před Světovým dnem modliteb na Pražském hradě. Viděl tehdy v duchu Prahu zachvácenou něčím podobným tekoucímu ohni, sopečné lávě. Vylévalo se to z míst, kde bylo uctívání. Byla to místa jako církve nebo skupiny modlících se lidí. Viděl, jak oheň zachvacuje ulici za ulicí, až vzplálo celé město. Během toho uctívání v ulicích lidé nezůstávali lhostejní k tomu, s čím se setkali. Dokonce i ti, kdo ohnivou řeku neviděli, cítili, že se něco děje a oni nemohou být lhostejnými. Horká vlna se dotýkala lidí a uzdravovala je, dotýkala se jich Boží moc.

Vyhlížíme tedy mocné Boží jednání v Praze a potažmo v celé České republice, které bude přímo spojené s chválou a uctíváním. Věříme, že Stánek uctívání k tomu může významnou měrou napomoci, tím spíše, že bude spojen s mezinárodní účastí a se žehnáním národů.

Na jaké zahraniční kapely se účastníci mohou těšit?

Budeme hostit dva týmy z Maďarska, dva týmy z Ukrajiny, dva týmy z Německa, tým z Běloruska, ze Slovenska a dále skupinu Poláků, která je schopná poskládat bezpočet týmů, takže zatím nevím, co s nimi provedeme. No a kromě toho samozřejmě bude sloužit mnoho českých týmů z celé republiky.

Již jste zmínila, že součástí víkendu Praha v ohni má být také setkání Národy žehnají národům. Co si pod tím můžeme představit?

Tady zase bereme inspiraci z polského Kalisze. Tam vždy v hlavním sále běží nonstop uctívání a ve druhém menším sále se každý večer na dvě hodiny scházejí přítomné národy – někdy k nějakému vyučování, jindy ke vzájemným modlitbám. Všimli jsme si, že když se příslušníci různých národů spojí v modlitbě za jiný národ, Pán Bůh se k tomu zvláštně přiznává. Proto nechceme minout příležitost, kterou k podobným modlitbám budeme mít. Konkrétní podobu, jak to udělat, zatím hledáme.

Stanovili jste si nějaký cíl, co chcete akcí Praha v ohni dosáhnout?

Naším cílem je, aby se český národ vrátil k Hospodinu. K tomu vede spousta cest a jednou z nich je podkopávání ďáblova trůnu vyvyšováním Krista. I to se může dít různými způsoby a jedním z nich jsou naše Stánky uctívání, k nimž patří i letošní Praha v ohni. A jsme rádi, že nám naši zahraniční přátelé přijedou pomoci do této vize vstoupit.

 

Pořád používáte slovo „my“. Můžete prozradit, kdo se za ním skrývá? Kdo je organizátorem Stánků uctívání?

Otcem myšlenky Stánků uctívání v Praze je Mirek Hoblík z KS Praha. Jezdili jsme spolu do Kalisze, tak bylo logické, že jsme stánky začali připravovat spolu. V současné době s námi spolupracuje ještě Mirek Bálek, rovněž KS Praha. Já jsem ze Slova života v Pardubicích, takže organizační tým je mezidenominační. Sbor KS Praha od samotného začátku poskytuje akci skvělé a neuvěřitelně vstřícné zázemí.

Pro koho je Praha v ohni určena?

Pro každého, kdo chce chválit Pána! Kdokoliv může během víkendu přijít do budovy KS Praha, ul. Na Žertvách 23, Praha 8 a být s námi hodinu, dvě, tři… nebo celý den či celý víkend. Začínáme v pátek 1. listopadu ve 13.00 hod, končíme v neděli 3. listopadu v 16 hodin. Setkání Národy žehnají národům bude v neděli od 10 do 12 hodin.

 

Autor: Světlana Vránová za organizační tým, Michal Nosál  Datum: 29. října 2019 Ilustrační foto: unsplash.com

Exit mobile version