Křesťan dnes

Představitel letničních křesťanů v USA varoval před polarizací v církvi

kostel

Hlavní představitel amerických letničních křesťanů Doug Clay z Assemblies of God v pastoračním dopisu naléhal na kazatele z 13 000 amerických kongregací denominace, aby byli „velmi opatrní“, protože nadcházející volební období bude rozdělovat křesťany. Apeloval na ně, aby se snažili o duchovní jednotu, a aby se snažili hlásat biblické hodnoty.

„Polarizace a politika jdou přirozeně dohromady,“ napsal podle Christian Post Clay. „Duch svatý naopak přináší jednotu.“

„Polarizace v roce 2020 vzrostla na vysokou úroveň a vedla dokonce k světským rozhodnutím,“ přiznal představitel AG. „Měli bychom být velmi opatrní, abychom nedovolili rozdělení proniknout do Kristovy církve, což nevyhnutelně povede k sebezničení.“

Clay vyzval církevní představitele, aby se zaměřili na poslání církve, kterým je „evangelizace, učednictví a soucit“, a nikoli na politiku.

Dále poznamenal, že „v naší kultuře je stále těžší být solí a světlem“, protože „měnící se realita politiky nám nepomáhá plnit naše poslání“.

Pastorační dopis přichází v době, kdy podle agentury Pew Research Center rostoucí procento Američanů (91%) se domnívá, že konflikty mezi republikány a demokraty výrazně rozdělují společnost.

Clay naléhal na věřící, aby se místo „nekonečné debaty o věcech, které dělí společnost,“ snažili o to, aby církev byla „známá sdílením naděje evangelia.“

„Nedovolte, aby vás zprávy postavily proti těm, kterým chybí víra v Krista. Ať vás to naopak motivuje k tomu, abyste se o to více angažovali v evangelizaci.“

Clay uvedl, že náboženská svoboda, „je mnohem víc než jen možnost uctívání v církevním prostředí. Náboženská svoboda chrání naše právo mluvit a žít podle našeho přesvědčení.“

Rodinu nazval „stavebním kamenem společnosti. Je to základ každé dimenze lidského života. Ale „odpůrci manželství se zdají být vytrvalí při odstranění tohoto základu civilizace.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 26. srpna 2020 Foto: Facebook – Assemblies of God

Exit mobile version