Křesťan dnes

Prezidentský kandidát DeSantis vyzval křesťany, aby se „oblékli do plné Boží zbroje“ 

Krátce před středečním oznámením své prezidentské kampaně představil floridský guvernér Ron DeSantis na výročním sjezdu Národní asociace náboženských mediálních společností své názory na víru, rodinu a vzdělávání dětí. 

V pondělí DeSantis vystoupil na zahajovacím zasedání NRB, které se konalo v Orlandu na Floridě. NRB je sdružení, které vybavuje křesťanské komunikátory ke sdílení evangelia a poskytuje jim školení a možnosti navazování kontaktů.

SOUVISEJÍCÍEvangelikálové mají při OSN nového zástupce, který bude lobbovat za jejich zájmy  

Podle prohlášení, které NRB zveřejnila v úterý, republikánský guvernér vyzval přítomné, aby se „připravili, oblékli si plnou Boží zbroj, stáli pevně v pravdě a nikdy neustupovali“. 

DeSantis během úvodního zasedání hovořil o problematice rodiny a upozornil na snahu svého státu zdůrazňovat význam otcovství a pomáhat dětem vyrůstajícím bez otce, informoval list The Christian Post.

V dubnu loňského roku podepsal floridský guvernér zákon, jehož cílem je podpořit zodpovědné otcovství mimo jiné poskytováním grantů komunitním neziskovým organizacím na nabídku mentorských programů.

„Spolupracujeme s organizacemi, které se zabývají potřebami otců a snaží se je zapojit do práce s dětmi,“ řekl DeSantis a dodal, že stát také poskytuje mentorské programy pro děti, jejichž otcové jsou ve vězení. 

„Pokud máte v komunitě někoho, kdo se o vás zajímá, může být takové dítě v budoucnu mnohem lepší,“ pokračoval.

Pokud jde o vzdělávání, DeSantis uvedl, že děti musí „pochopit základy naší země“ a „musí porozumět naší ústavě a naší listině práv a pochopit, co to znamená být Američanem“.

V dubnu 2022 DeSantis podepsal zákon, který zakazuje pedagogům vyučovat kritickou rasovou teorii a myšlenky, že „příslušníci jedné rasy, barvy pleti, národnostního původu nebo pohlaví jsou morálně nadřazeni příslušníkům jiné rasy, barvy pleti, národnostního původu nebo pohlaví“ nebo že „osoba je na základě své rasy, barvy pleti, národnostního původu nebo pohlaví ze své podstaty rasistická, sexistická nebo utlačovatelská, ať už vědomě, nebo nevědomě“.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 1. červena 2023 Foto: Wikimedia Commons – Ron DeSantis

Exit mobile version