Křesťan dnes

Příběh Turínského plátna

Turínské plátno patří mezi nejpodivuhodnější křesťanské relikvie. Ačkoli je jeho pravost stále nejasná, jeho spirituální působnost je nezpochybnitelná. Pojďme zkusit nad plátnem rozvinout současnou, a přesto nadčasovou meditaci o zásadních aspektech křesťanské víry. Tím dostaneme do ruky klíč jak k duchovnímu vnímání plátna v jeho historické perspektivě, tak k rozvoji osobní spirituality každého člověka.

Přednáší salesián Zdeněk Jančařík, kněz a autor knihy Plátno z Turína.

KDY: 20. března 2023

KDE: Městská knihovna v Praze, Ústřední knihovna Mariánské nám. 1, Praha 1

Vstupné 50 Kč, malý sál v 19.00 hod.

.

Exit mobile version