Křesťan dnes

Probuzení v Ochranově (13. 8. 1727)

Obnovení Jednoty bratrské a probuzení mezi bratřími na panství hraběte Zinzendorfa bylo součástí rozsahem nebývalého Božího obnovného díla. Pán ze své milosti v průběhu patnácti let probouzel svůj lid v různých částech křesťanstva (Německo, Británie a americké kolonie). Toto probuzení v mnoha případech proměnilo život a charakter celé společnosti.

Obnovená Jednota je osobitým typem církve. Spojuje luterství, pietistickou zbožnost a eklesiologické důrazy staré Jednoty, které s sebou přinesli exulanti, tajní evangelíci z Moravy. Ti v roce 1722 směli založit osadu, kterou nazvali Herrnhut, Ochranov.

SOUVISEJÍCÍOchranovské letnice v srpnu 1727

Počáteční roky však popravdě neslibovaly nic z duchovního hlediska pozoruhodného. Zinzendorf byl postaven před obtížný úkol, jak z exulantů, kteří se rozcházeli teologicky i ve způsobech zbožnosti, utvořit jednotné společenství. Nakonec osadníky osobně přesvědčil, aby se zavázali hledat to, co je spojuje. 12. 5. 1727 uzavřeli smlouvu, že každý ve svém povolání zasvětí život službě Kristu a budou „chodit podle apoštolského zákona“. Společenství zvolilo 12 starších a usneslo se na společném řádu, kázni, zbožnosti a pastýřské péči.

13. srpna 1727 pak došlo k události, která ovlivnila Jednotu a její službu na desítky let. Během bohoslužby se slavením Večeře Páně zakusili přítomní mocné vylití Ducha svatého. Zinzendorf o tom napsal: „Toho dne se sbor ochranovský shromáždil k svaté Večeři Páně v berthelsdorfském kostele a všichni tehdy byli sami v sobě nespokojeni. Přestali jeden druhého odsuzovat, poněvadž každý byl usvědčen o svých nedostatcích před Bohem a měl pocit při této Večeři Páně, jako by viděl vznešenou tvář Spasitelovu. Při pohledu na tohoto muže bolesti pravila jim jejich srdce, že On jest jejich ochránce, jejich kněz, který okamžitě změnil jejich slzy v olej radosti a jejich bídu v blaženost.“   

Dva týdny nato se sešlo asi padesát ochranovských k modlitbám a usnesli se, že se budou modlit štafetovým způsobem tak, aby bylo modlitbami pokryto 24 hodin každého dne. Společenství se tak bez přestání modlilo za celou práci a své potřeby. Z tohoto modlitebního hnutí se záhy probudila touha šířit evangelium mezi nevěřícími. Vzniká tak jedno z nejpozoruhodnějších misijních hnutí. Během prvních třiceti let vyslalo malé společenství na dvě stě misionářů, kteří posloužili k víře tisícům lidí v různých částech celého světa…

Vítězný Beránek se bratří zmocnil. Vykoupil je, aby ho následovali, kamkoliv půjde. 

Autor: Robert Hart Datum: 15. srpna 2021 Foto: Wikipedie – Herrnhut – Ochranov

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Exit mobile version