Křesťan dnes

Proč Ukrajinci hledají pomoc a ochranu u archanděla Michaela 

Několik dní po ruské invazi ukrajinský pravoslavní vůdce připomínal své církvi, kam by měli směřovat své modlitby.

„Dnes vnímáme, že archanděl Michael spolu s celým nebeským zástupem bojuje za Ukrajinu. Tolik lidí z celé Ukrajiny se na mě obrací a říká, že viděli nad ukrajinskou zemí svítící anděly,“ řekl hlavní arcibiskup Svjatoslav Ševčuk z Ukrajinské řeckokatolické církve v Kyjevě.

SOUVISEJÍCÍ Hlasy z rozvalin

„Dnes se modlíme: ‚Ó archanděli Michaeli a všechny nebeské mocnosti, bojujte za Ukrajinu! Svrhněte toho ďábla, který na nás útočí a zabíjí nás, přináší zkázu a smrt!‘“

Portál Christianity Today píše, že obrazy a pocty archandělu Michalovi, patronovi hlavního města a země, lze nalézt po celém Kyjevě. A přestože brutalita ruských útoků si vyžádala stovky mrtvých a miliony běženců, Ukrajinci ohromili svět svým bojem, odhodláním a vytrvalostí – zčásti podnícenou možná obdivem k tomuto mocnému archandělovi nebeského vojska.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Snad nejznámější je zlatá a bronzová socha anděla na Kyjevském náměstí nezávislosti, kde svého času stálo městské opevnění během obléhání Kyjeva Mongoly v roce 1240. Vyobrazení znázorňující anděla, který se ohání mečem a štítem je na erbu Kyjeva a objevuje se na mnoha dalších místech po městě.

SOUVISEJÍCÍ – Obětí ruského masakru v Buči je i děkan evangelikálního semináře 

Kyjev se také může pochlubit nádherným parkem s kopcem sv. Volodymyra, jehož součástí je fontána zasvěcená svatému Michaelovi. Dílo zahrnuje draky chrlící vodu a zobrazuje hlavní městské katedrály a kláštery na vrcholcích hor. Celé to působí tak, že nad tímto miniaturním modelem Kyjeva letí velký archanděl Michael, který drží štít a meč.

Snad největší sbírku na jeho počest má klášter sv. Michaela se zlatou kupolí. Tato národní památka je centrem nově vytvořené Ukrajinské pravoslavné církve, sdružené pod Konstantinopolským ekumenickým patriarchátem. Jedná se o komplex budov, které byly obnoveny poté, co Sověti v roce 1935 zničili mnoho z jeho původních staveb. 

SOUVISEJÍCÍ – Ruské jednotky zabily dceru známého letničního pastora 

Tato rekonstrukce trvala desítky let. Katedrála byla dokončena v roce 1999, ale až v roce 2006 Rusko vrátilo původní mozaiky a fresky, které zabavili a uložili v Moskvě.

Tento náboženský komplex zahrnuje historický klášter, jehož architektura, zejména zlaté kupole, navazuje na vzory byzantského a ukrajinského baroka. Když byly tyto náboženské budovy renovovány – a v některých případech zcela přestavěny – mnozí to označili za slavný okamžik pro ukrajinskou pravoslavnou víru a občany Kyjeva. Někteří náboženští vůdci to interpretovali jako znamení „nepřemožené duchovní síly ukrajinského lidu“.

Portál Christianity Today dále uvádí, že slovo anděl pochází z řeckého slova angelos. Často se používá také hebrejské slovo pro „posla“, které je ale v starozákonním textu použito ve vztahu k duchovním bytostem. Například v Septuagintě jsou pasáže (např. Ž 8,5/MT 8,6; Dan 3,25), kde je řecký výraz angelos překladem hebrejského výrazu pro „Bůh.“ Od pátého století začali křesťané tyto bytosti rozdělovat do hierarchií.

SOUVISEJÍCÍ – Ukrajinští evangelikálové jsou na černých listinách. Ruské jednotky je mají zatknout

Nejvyšší formy duchovních bytostí byly Bohu nejblíže a skládaly se ze serafů a cherubínů. Nižší duchovní bytosti obsahují panství a síly, které byly identifikovány jako nebeští vládci. Ve třetí a nejnižší úrovni jsou archandělé a andělé – kteří fungovali jako nebeští průvodci, ochránci a poslové na zemi.

Michaelovo jméno v hebrejštině znamená „podobný Bohu“ nebo „Kdo je jako Bůh? Někteří věří, že se poprvé objevuje v knize Jozue těsně před bitvou u Jericha – kde se anděl identifikuje izraelskému vůdci jako „velitel Hospodinova vojska“ a my se dozvídáme, že má „v ruce tasený meč“ (5,13–14).

V knize Daniel ve vidění Gabriel vysvětluje, že mu Michael pomohl porazit perské vládce (10,13). Později v této kapitole (v. 21) Gabriel identifikuje Michaela jako „vašeho prince“ a o dvě kapitoly později (12,1) „velkého prince, který chrání váš lid“.

V Novém zákoně Juda zmiňuje, že Michael zachránil Mojžíšovo tělo před satanem. Slova z pokárání ďábla se v pozdější křesťanské tradici dokonce stala běžnou formulí při exorcismu. A ve Zjevení 12,7–9 se po vypuknutí války v nebi dozvídáme, že Michael a jeho andělé bojovali se satanem a jeho anděly a svrhli je na zem.

V rané církvi daly tyto obrazy války Michaelovi reputaci bojovníka. Křesťané považovali Michaela za vůdce Božího vojska – ve věčném boji věřících proti ďáblu a pokračujícím boji proti pronásledování.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 19. dubna 2022 Foto: Wikimedia Commons – archanděl Michael

Exit mobile version