Křesťan dnes

Profesor z Asbury: Jsme svědky „překvapivého Božího jednání“

Většina středečních rán na Asburyho univerzitě je stejná. Několik minut před desátou hodinou se studenti začínají scházet v Hughesově posluchárně na bohoslužbě. Studenti jsou každý semestr povinni navštěvovat určitý počet bohoslužeb, takže mají tendenci se dostavit jen z povinnosti.

Ale minulou středu to bylo jiné. Po požehnání začal gospelový sbor zpívat závěrečný refrén – a pak se začalo dít něco, co se vymyká snadnému popisu. Studenti neodcházeli. Zasáhlo je něco, co se zdálo být tichým, ale silným pocitem transcendence, a nechtěli odejít. Zůstali a pokračovali v bohoslužbě. Jsou tam stále.

SOUVISEJÍCÍOheň probuzení se z Asburyho univerzity šíří do dalších míst 

„Učím teologii naproti přes ulici na Asburyho teologickém semináři, a když jsem se dozvěděl o tom, co se děje, okamžitě jsem se rozhodl jít do kaple a přesvědčit se na vlastní oči. Když jsem dorazil, viděl jsem stovky studentů, jak tiše zpívali. Chválili a vroucně se modlili za sebe, za své bližní a za náš svět – činili pokání a vyjadřovali lítost nad hříchem a přimlouvali se za uzdravení, celistvost, mír a spravedlnost,“ píše v článku pro Christianity Today profesor Thomas MacCall. 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Někteří studenti četli a citovali pasáže z Písma. Jiní stáli se zdviženýma rukama. Někteří se shlukli do malých skupinek a společně se modlili. Několik jich klečelo u zábradlí kazatelny v přední části sálu. Někteří leželi, jiní spolu hovořili a jejich tváře zářily radostí.

MacCall popisuje, jak postupně začali přijíždět studenti z dalších univerzit: University of Kentucky, University of the Cumberlands, Purdue University, Indiana Wesleyan University, Ohio Christian University, Transylvania University, Midway University, Lee University, Georgetown College, Mt. Vernon Nazarene University a mnoha dalších.

Bohoslužby pokračovaly v pátek po celý den i celou noc. V sobotu ráno už byl problém najít místo k sezení, večer byla budova přeplněná lidmi. Každý večer lidé zůstávali v kapli a modlili se celou noc. A od nedělního večera se zdá, že tempo uctívání a chval nepolevuje.

„Někteří tomu říkají probuzení a já vím, že v posledních letech se tento termín spojuje s politickým aktivismem a křesťanským nacionalismem. Dovolte mi však, abych se vyjádřil jasně: nikdo v Asbury nemá takovou agendu,“ pokračuje pro Christianity Today MacCall.  

Steve Seamands, emeritní teolog ze semináře, řekl, že to, co se děje, se podobá slavnému probuzení v Asbury v roce 1970, které zažil jako student. Při tomto probuzení se na týden přerušila výuka a pak ještě celé dva týdny probíhaly večerní bohoslužby. Stovky studentů vyšly ven, aby se o to, co se stalo, podělily se studenty ostatních škol.

Podle MacCalla si však mnozí neuvědomují, že Asbury má ještě rozsáhlejší historii probuzení – včetně jednoho, které se odehrálo již v roce 1905, a dalšího z nedávné doby, kdy studentská bohoslužba vedla ke čtyřem dnům nepřetržitého uctívání, modliteb a chval.

Mnozí lidé prý říkají, že v kapli si skoro ani neuvědomují, kolik času už uplynulo. Je to, jako by se čas a věčnost prolínaly, když se setkávají nebe se zemí. 

„Jako analytický teolog jsem unavený z humbuků a velmi opatrný vůči manipulaci. Pocházím z prostředí (zejména z probuzeneckého segmentu metodistického hnutí svátosti), kde jsem viděl snahy o výrobu „probuzení“ a „hnutí Ducha“, které byly někdy nejen prázdné, ale i škodlivé. S tím nechci mít nic společného,“ dodává. 

Uvádí, že na univerzitě se nic takového neděje. Není tam žádný nátlak, humbuk nebo manipulace.

„Naopak, zatím je to většinou klidné a pokojné. Směs naděje, radosti a míru je nepopsatelně silná a skutečně téměř hmatatelná – živý a neuvěřitelně silný pocit šalom. Služba Ducha svatého je nepopiratelně mocná, ale zároveň tak jemná,“ popsal MacCall projevy probuzení na Asburyho univerzitě v Kentucky. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 17. února 2023 Foto: Baptist Press – ilustrační

Exit mobile version