Křesťan dnes

Průzkum: Pastoři nesouhlasí s myšlenkou, že geopolitické změny urychlí Kristův příchod

Nový průzkum LifeWay Research mezi protestantskými pastory ukazuje, že většina nevěří, že mohou urychlit Kristův návrat podporou geopolitických změn uvedených v Bibli, ale většina předpokládá, že před příchodem Krista svět vstoupí do období morálního úpadku.

Podle průzkumu pouze 12% protestantských pastorů uvedlo, že souhlasí (5%) nebo spíše souhlasí (7%) s myšlenkou, že křesťané mohou urychlit druhý příchod podporou konkrétního mezinárodního politického vývoje.

Průzkum se nezmínil o žádných konkrétních událostech, které jsou někdy spojeny s Kristovým návratem, jako například aktivity v Izraeli a na okupovaných palestinských územích.

Pastoři bez vysokoškolského studia s větší pravděpodobností souhlasí (22%), že křesťané mohou urychlit druhý příchod podporou určitých geopolitických událostí než ti, kteří mají bakalářský (10%) nebo magisterský titul (10%). Pastoři ve věku 65 let a více s větší pravděpodobností (16%) souhlasili než pastoři ve věku 18-44 (9%).

Luteránští kazatelé nejvíce nesouhlasili s tímto výrokem, když 92% dotázaných uvedlo, že poněkud nebo vůbec nesouhlasí.

Naproti tomu 41% pastorů souhlasilo (28%) nebo spíše souhlasilo (13%) s myšlenkou, že křesťané mohou urychlit návrat Kristův sdílením evangelia se všemi lidmi. Nejvíce s tím souhlasili pastoři ve věku 65 let a starší (52%) a opět se ukázalo, že vzdělání hraje roli v měnícím se názorech: pastoři bez vysokoškolského vzdělání s větší pravděpodobností souhlasili (56%) než ti s bakalářským titulem ( 35%) nebo magisterským titulem (38%).

Mezi náboženskými skupinami byli letniční ti, kteří nejvíce souhlasili s touto myšlenkou, přičemž 66% argumentovalo, že rozšíření evangelia způsobí Kristův návrat.

Mnoho křesťanů v této souvislosti poukazuje na verše z biblické knihy Zjevení, kde se píše o lidech z „každého národa“ stojícími před Bohem a mnozí křesťané věří, že pasáž odkazuje na potřebu vést k víře v Boha lidi z celého světa. Rick Warren ve svých kázáních uvádí, že jeho kalifornský sbor Saddleback jako první na světě vyslal misionáře do každého státu světa.

Většina pastorů souhlasila s myšlenkou o pochmurném výhledu na morální úroveň v budoucnosti: 20% se spíše shodlo a 47% absolutně souhlasilo s tím, že společnost bude stále více morálně upadat, dokud se nevrátí Ježíš Kristus.

Průzkum odhalil teologické rozdíly: Evangelikální pastoři mnohem větší pravděpodobností souhlasili s tímto výrokem než pastoři tradičních protestantských denominací – 80% ve srovnání s 51%.

Telefonického průzkumu se účastnilo 1 000 protestantských pastorů a byl proveden od 30. srpna do 24. září. 2019.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red-  Datum: 21. ledna 2020  Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Exit mobile version