Křesťan dnes

První arabská křesťanka v čele izraelské univerzity v Haifě

Rektorkou izraelské univerzity v Haifě byla poprvé zvolena arabská křesťanka. Jmenování profesorky Mouny Marounové bylo oznámeno 11. dubna uprostřed napětí s Íránem a v době, kdy na univerzitách po celém světě sílily protiizraelské protesty.

Marounová patří k arabské menšině v Izraeli, ke křesťanské menšině mezi Araby a k maronitské menšině mezi křesťany. Catholic News Agency píše, že žádný jiný Arab, křesťan ani žena dosud nezastávali funkci rektora na Haifské univerzitě. 

SOUVISEJÍCÍRaně křesťanské texty Bible a staré kodexy přitahují pozornost sběratelů v Paříži

Z tohoto důvodu Marounová v rozhovoru pro CNA uvedla: „Mé zvolení je důležitým poselstvím, že na izraelské akademické půdě je možné všechno. Je to poselství pro křesťanskou menšinu, že zde máme kořeny, že zde můžeme uspět; a je to také poselství pro mladé arabské generace: Pokud máte sen, můžete ho v izraelské společnosti a zejména na univerzitách skutečně uskutečnit.“

Během přestávek ve výuce se studenti scházejí v relaxačních prostorech. Haifská univerzita je jednou z nejrozmanitějších a nejinkluzivnějších univerzit v Izraeli: 45 % ze 17 000 studentů pochází z arabské společnosti a 50 % všech studentů tvoří první generace vysokoškoláků. 

Haifská univerzita se nachází na hoře Karmel, asi šest kilometrů od malé vesnice Isfija, kde se Marounová narodila. Její prarodiče sem přišli z Libanonu na začátku 20. století. Její rodiče jsou pologramotní, protože v té době pro ně neexistovaly školy, ale, jak vypráví, „věřili, že jen díky vyššímu vzdělání se jejich čtyřem dcerám podaří začlenit do izraelské společnosti. Proto nás povzbuzovali, abychom pokračovaly ve studiu“.

Marounová přijala toto přesvědčení také. „Moje dětství se točilo kolem toho, že jsem byla velmi aktivní v církvi a studovala, protože jsem věděla, že jen díky studiu jsem mohla v Izraeli uspět.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 9. května 2024 Foto: Wikimedia Commons 

Exit mobile version