Křesťan dnes

Ravi Zacharias a Boží soud

Aféra kolem Raviho Zachariase zasáhla evangelikální křesťany po celém světě. Velké množství lidí poslouchalo jeho podcasty na RZIM, četlo jeho knihy nebo na YouTube sledovalo jeho apologetické debaty či kázání.

Šéfredaktor konzervativního portálu The Gospel Coalition Collin Hanses se právě z důvodu, že osobně zná mnoho lidí, kteří Raviho Zachariase milovali a pomohl jim na jejich cestě víry, snaží vypořádat s událostmi, které vyšly najevo. Dnes je jasné, že vlivný apologeta zničil důvěru, kterou do něj lidé vkládali. V mnohých však zůstává šok, protože výsledky šetření odhalují otřesné podrobnosti.

Podle Hansena se pravděpodobně jedná o nevýraznější osobnost evangelikálního hnutí v tak vysoké pozici, který se dopustila dlouhotrvajícího zneužívání. Připomenul také, že velké množství lidí z RZIM (Ravi Zacharias International Ministries) nyní bude trpět, protože mu důvěřovali.

Výsledky šetření podle Hansena vykazují vzorce zneužívání objevující se u mužů, kteří se zaměřili na slabé a zranitelné osoby a využili svůj vliv k zastrašování svých obětí. Jsou to přesně ty praktiky, které používají sexuální predátoři. 

SouvisejícíRavi Zacharias – Od sebevraždy k pozici vlivného evangelikálního lídra

První obvinění sahají do roku 2018, kdy byl také Hansen dotazován, co si o celé věci myslí. Tehdy odpověděl, že pravda vyjde dříve nebo později na světlo. Poznamenal, že díky svým penězům a moci dokázal Zacharias držet věci pod pokličkou, ale ty nakonec vyšly najevo po jeho smrti.

 „Ravi Zacharias možná unikl spravedlnosti v tomto světě. Nikdo však neunikne před Boží spravedlností. Nikdo nemůže vědět, co se při posledním soudu odehrálo mezi Zachariasem a Bohem, ať už pochopil, co udělal, činil pokání ze svých hříchů a prosil o odpuštění. Co však, ale víme je, že se naplnilo Boží právo,“ píše Collin Hansen a přidal pasáž z 1. Korintským 6,9-10, že sexuálně nemorální lidé nevejdou do Božího království. „Ať nám všem pomáhá Bůh.“

Hansen jsi dále všímá mocí digitálních médií, která díky své odvaze se dokázala postavit bohatým a velkým organizacím a dala svůj prostor k tomu, aby publikovala příběhy lidí, kteří trpěli a kterým mocní vyhrožovali soudy. „Svět miluje své hrdiny, ale také se učí věřit obětem, hlavně nyní, když o nich slyšíme stále více a více. Oběti sexuálního zneužívání tak mohou být schopné změnit město, změnit církev a zahájit novou službu, ale internet jim nedovolí vyhnout se kontrole,“ píše dále autor komentáře.

SouvisejícíRZIM je „zdrcena a zarmoucena“ výsledkem šetření, dotčené ženy prosí o odpuštění

Na druhé straně Collin Hansen také varuje, že je to také všudypřítomný internet, který je kanálem ke sdílení fotografií nahých dívek nebo porna. Právě sexuální predátoři se snaží tyto snímky získat od dospívajících dívek. Na církev to tak klade nárok na ochranu a prevenci při nastavování pravidel při fungování. 

Co to znamená pro církev

Skandály křesťanských lídrů můžou podle Hansena vést ke dvěma závěrům. Buď jsme odkázáni na to, že nikdy najdeme ve svých hrdinech integritu. Nebo požadovat změny, abychom zabránili zneužití jednou provždy. Obranou před zklamáním může být to, že prostě nebudeme vzhlížet k lidem jako Zacharias a mnozí před ním. Nebo také klást malé nároky a nemít velká očekávání.

 

Hansen však pokračuje a dodává, že se jako křesťané nemůžeme zbavit odpovědnosti před Bohem, který jediný ví a vidí všechno. Proto věřící můžou poslouchat své lídry a podřizovat se jim, protože jsou to právě oni, kdo budou jednoho dne vydávat účty Bohu, přesně tak, jak nyní musí Zacharias (Židům 13,17). A i když lidský lídr může zklamat, Boží spravedlnost nás nikdy nezklame. Nemusíme zoufat, protože Bůh je s námi.

Případ Zachariase dává výzvy také křesťanským organizacím. Ale tak jak nemůžou i ty nejlepší filtry na explicitní internetový obsah zabránit všemu, přesně tak, kde je vůle hřešit, tam se najde i cesta. Tak jak tyto filtry určitě pomáhají, ale nemohou přinést spravedlnost, totéž platí pro jakákoli pravidla, aby se zabránilo zneužití. Každá křesťanská organizace potřebuje dobrý plán, ale ani ty nejlepší nemohou podle Hansena zaručit, že k podobným pokleskům nedojde.

Zacharias podnikl několik sofistikovaných kroků, aby zakryl své sexuální zneužívání. Proto i ty nejlepší plány ne vždy fungují. Možná se nikdy nedozvíme, kdo a co věděl o problémech, které Ravi Zacharias měl. Report však ukázal, že organizace zaplatila některým osobám, aby o problémech mlčely. Jsou přesně tytéž světské motivy, kdy se i křesťanská organizace snaží zabránit diskreditaci. 

„Pláčeme nad tímto hrozným zlem. Obnovujeme náš závazek napravit to, co zničila nespravedlnost. Odtud vede jen jedna cesta a je to ta, kterou nám ukázal Spasitel,“ píše na závěr Collin Hansen a přidává text Bible: „V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu (Fil. 2, 3-4).  

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 21. února 2021 Foto: Wikimedia Commons – Ravi Zacharias

Exit mobile version