Křesťan dnes

Reinhard Bonnke se za měsíc loučí s Afrikou s evangelizaci v Lagosu

 

S více než 185 milióny lidí je Nigérie nejobydlenější zemí Afriky, ležící na ploše větší než Německo s Francií dohromady. Je nesmírně rozmanitou zemí s bouřlivou historií, která je domovem obrovského počtu různých kmenů, klanů, jazyků a kultur. Země je známa pro své bohaté přírodní zdroje.

Průměrný věk místního obyvatelstva je okolo 17,9 let, čímž se Nigérie jednoznačně řadí k „mladým“ zemím. Pro srovnání je v Německu průměrný věk obyvatel vyšší než 44 let.

Metropole

Podle současných odhadů žije v Lagosu více než 17,5 miliónu lidí. Město se chlubí nejvyšším počtem obyvatel na celém africkém kontinentu, jejichž počet s jistotou nikdo nezná, protože se den ode dne mění. Někteří tvrdí, že jejich skutečný počet může být až o dva milióny vyšší. Při současné rychlosti počtu obyvatel však můžeme s klidným svědomím říci, že se Lagos zřejmě brzy stane třetím největším městem na světě.

V roce 1901 zde žilo pouhých 37 000 lidí. Do roku 1921 se město rozrostlo na 100 000 a v roce 1971 dosáhl počet obyvatel 1,2 milónu. Při sčítání lidu v roce 2006 uvedlo centrum Lagosu za své bydliště téměř 8 miliónů lidí a dalších 9 miliónů bylo napočítáno na předměstí, tvořící federální stát Lagos. Podobně jako jiné světové metropole se město rychle rozrůstá o nová předměstí a satelitní městečka, včetně pro Afriku typických početných slumových oblastí.

Hustota obyvatel

Hustota obyvatel ve městě je okolo 18 900 lidí na kilometr čtvereční. To je mimořádně vysoké číslo. Například v Mnichově je hustota 4 500 lidí. Tento údaj je v Lagosu dokonce vyšší než v Hong Kongu, jednom z nejhustěji osídlených měst světa.

I přes nedávná zlepšení městské infrastruktury vám hned po příjezdu do Lagosu dojde, že v něm žije ohromující počet lidí – zejména pokud projíždíte centrem města autem. Normou jsou zde nepřetržité dopravní zácpy. Silnice jsou plné nejrůznějších druhů vozidel, mnohdy orezlých a otlučených, včetně motocyklů a skútrů. Kdykoliv se doprava zastaví, vyrazí mezi vozy žebráci a tlučou na okna aut. Město leží při mořském pobřeží a pro zrychlení dopravy byly nad vodní hladinou zbudovány obrovské mosty, které spojují centrum města s jeho periferiemi. Při průjezdu po těchto mostech si povšimnete slumových oblastí a bezpočtu obytných člunů kotvících v přímořském zálivu.

 

 

Duchovní situace

V posledních dvou desetiletích ve městě – mimo jiné i díky naší masové „kampani tisíciletí“ v roce 2000 – povstala řada církví a sborů, velkých i malých. Je zde i několik megacírkví s desítkami tisíc členů. Spektrum křesťanských sborů je různorodé a některé církve a služby dokonce mají svá vlastní televizní vysílání. Každou neděli proudí do církví stovky tisíc věřících. Jako CfaN jsme přátelskými vztahy spojeni s mnoha místními pastory a vedoucími.

Na druhou stranu je ve městě stále strašidelně vysoká míra zločinnosti a korupce, současně se srdcervoucí chudobou a velkým počtem potřebných lidí. V Lagosu vedle sebe nezvykle blízko žijí světlo s temnotou.

Větší než Lagos 2000?

Závěrečné nedělní shromáždění „kampaně tisíciletí“ v roce 2000 navštívilo 1,6 miliónů lidí. Toho dne se naplnilo proroctví promluvené v únoru 1984 v Sowetu, v němž bylo řečeno, že přijde den, kdy milión lidí vydá svůj život Ježíši na jediném shromáždění. Toho dne roku 2000 jsme napočítali 1 093 000 odevzdaných karet rozhodnutí. Nebe se toho dne jistě nesmírně radovalo!

Jsme ale přesvědčení o tom, že nás Pán povzbuzuje k tomu, abychom pro rok 2017 očekávali ještě větší výsledky.

Nezasaženi evangeliem

S tím, jak toto gigantické přístavní město denně roste, vidíme příliv nových imigrantů z nejrůznějších afrických zemí a regionů. Stěhují se sem v naději na práci, nové příležitosti, místo k bydlení a s touhou se ve městě uchytit a udržet. Mnozí přicházejí ze severních, převážně muslimských, regionů. Vyrostla zde tedy zcela nová, mladá generace. Proto je ve městě obrovské množství lidí, kteří dosud neslyšeli evangelium.

Je čas to změnit.

 

Zdroj a foto: cfan.eu 

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version