Křesťan dnes

Report: Rodiče selhávají při předávání víry svým dětem

Nová zpráva, kterou ve čtvrtek zveřejnil American Enterprise Institute, ukazuje, že navzdory prokázaným výhodám, které vyplývají z příslušnosti k církvi, Američané s každou další generací stále více opouštějí organizované náboženství a většina se již do společenství nevrací.

V dokumentu nazvaném Generace Z a budoucnost víry v Americe Daniel Cox, vedoucí pracovník veřejného mínění z American Enterprise Institute, vykresluje celkový pohled Američanů na roli náboženství v jejich životě.  

SOUVISEJÍCÍ Studie odhalila alarmující selhávání církve při strategické práci s dětmi a rodinami

Velká část lidí nespokojených s náboženstvím patří mezi ty obyvatele USA, které kdysi vychovávali věřící rodiče. „Dnešní mladí dospělí mají zcela jiné náboženské a sociální zkušenosti než předchozí generace. Rodiče mileniálů a generace Z dělali méně pro podporu pravidelné účasti na formálních bohoslužbách a modelování náboženského chování u svých dětí, než tomu bylo u předchozích generací,“ napsal podle Christian Post Cox. „Mnoho náboženských činností v dětství, které byly kdysi běžné, se stalo spíše výjimkou než normou.“

V souladu s moudrostí Přísloví 22,6, která mluví o roli rodičů při předávání víry, je podle Coxe důležité, aby děti byli vedeny k osvojení základů křesťanství. 

Vzhledem k tomu, že stále více rodičů vychovává své děti se slabým nebo žádným poutem k náboženské komunitě, je pro ně mnohem obtížnější nalézt víru v dospělosti.

„Pokud měl někdo silné náboženské zkušenosti, když vyrůstal, je pravděpodobné, že si tyto názory a praktiky udrží až do dospělosti. Bez silných náboženských zkušeností, ze kterých by mohli čerpat, se Američané cítí méně spojeni s tradicemi a vírou svých rodičů,“ vysvětlil Cox.

Již téměř 30 let, poznamenává podle Christian Post Cox, výzkum ukazuje, že podíl Američanů, kteří se identifikují jako věřící, neustále klesá s každou novou generací.

„Tento vzorec chování pokračuje, když generace Z prokazuje menší oddanost náboženství než generace mileniálů,“ konstatoval. 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Generace Z, narozená na přelomu 90. let a 20. století, je nyní dosud nejméně náboženskou generací, přičemž 34 % z nich se neidentifikuje se žádnou náboženskou skupinou. Mezi mileniály je to 29 %, zatímco u generace X je to 25 %. 

Cox poznamenal, že jednou z nejvýznamnějších změn v americké náboženské kultuře bylo rostoucí tempo, s nímž Američané nyní zůstávají bez náboženského vyznání.

Dnes téměř dvě třetiny (65 %) Američanů, kteří uvádějí, že v dětství neměli žádnou náboženskou výchovu, říkají, že jsou stále bez náboženské příslušnosti. 

V roce 2014 si pouze 53 % Američanů vychovaných bez formální náboženské tradice zachovalo svou sekulární identitu i v dospělosti. V roce 2007 to bylo 46 %.

„Vysvětlením nárůstu počtu Američanů bez náboženské příslušnosti může být to, že stále větší počet lidí vyrůstá v domácnostech bez náboženské výchovy a ponechali si toto přesvědčení až do dospělosti,“ řekl podle Christian Post Cox.

„Gallup zjistil, že důvěra v organizované náboženství za poslední dvě desetiletí prudce klesla. V roce 2021 pouze 37 % lidí uvedlo, že má velkou nebo poměrně velkou důvěru v náboženské instituce, což je masivní pokles od roku 2001, kdy to bylo až 60 % obyvatel,“ upozornil Cox. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 4. května 2022 Foto: Pixabay – ilustrační

Exit mobile version