Křesťan dnes

Rick Warren: Bůh si může použít nejtemnější období v životě na dobro

Bůh může použít nejtemnější a nejnáročnější období v životě člověka na dobro, uvádí pastor sboru Saddleback Rick Warren. Autor bestselleru „Život s jasným cílem“ se na svém blogu Daily Hope devotional (Každodenní naděje) zamýšlí nad pasáží z 2. listu Korintským 1: 8-9. „Nechceme, bratři, abyste nevěděli o soužení, které nás postihlo v Asii, dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naše síly, až jsme dokonce ztratili naději, že to přežijeme. Ba sami nad sebou jsme přijali ortel smrti, abychom důvěřovali ne sobě, ale Bohu, který křísí mrtvé.“

Warren napsal, že všichni, včetně Ježíše Krista, když sloužil na zemi, čelí samotě, utrpení a kritice. „Nikdo z nás není osvobozen od utrpení, samoty, zklamání nebo nespravedlivé kritiky. Bůh v nás rozvíjí charakter Krista, a aby to mohl udělat, musí nás převést přes všechny situace v životě, přes které převedl Krista,“ vysvětlil Warren.

„Znamená to, že Bůh způsobuje neštěstí? Ne. Bůh je dobrý a nebude způsobovat nebo zapříčiňovat zlo. Ale Bůh může využít temnotu a těžké časy pro dobro. Použije je, aby nás naučil důvěřovat mu, ukázal nám, jak pomoci druhým a přiblížit nás k ostatním věřícím. „

Warren dodal že ti, kteří procházejí těžkým obdobím, by měli v první řadě „odmítnout být v beznaději a pamatovat, že Bůh je s tebou.“ Všichni procházíme těžkým obdobím. Rozdíl pro ty, kteří věří v Ježíše, není v absenci temnoty, ale v přítomnosti světla.

Warren adresoval téma osobních potíží a utrpení na Daily Hope devotional rovněž v listopadu loňského roku.  Warren napsal, že Bible někdy mluví o utrpení jako o Boží vůli, „utrpení připodobňuje více Ježíši, prohlubuje víru a přináší odplatu v nebi, buduje charakter a učí modlit se místo dělání starosti,“ napsal.

„Nezáleží na tom, co ti bylo hozeno pod nohy, nezáleží, čím v životě trpíš kvůli víře. Bůh chce, abys mu zůstal věrný a neustále dělal dobro pro druhé. Je to jednoduché dělat? Ne vždy. Vyžaduje to víru? Zcela určitě. Stojí to za to? Rozhodně ano,“ ukončil Warren své zamyšlení.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 22. listopadu 2022 Foto: Creative Common Search

Exit mobile version