Křesťan dnes

Rick Warren / Chceš-li trvalou změnu, potřebuješ k tomu Boží moc

„Vyzkoušel jsem všechno a nic nepomáhá. Jsem u konce se svými možnostmi. Cožpak neexistuje nikdo, kdo by pro mne mohl něco udělat? Není to snad reálná otázka?“ (Římanům 7,24 – podle autorem zvoleného překladu The Message).

Ještě jsi nepřišel na to, že jsi často sám sobě nepřítelem? K pošetilému jednání tě často mohou vést tvé vlastní reakce, obavy a nevhodné způsoby počínání. O mně to tedy rozhodně platí … 🙂

Potřebuji osvobození OD SEBE SAMÉHO! Jsou totiž věci, které se mi u mě nelíbí a které bych býval rád udělal jinak. Tak rád bych je změnil … Jenže toho nejsem schopen. Aspoň ve vlastní síle ne. Potřebuji vnější zdroj moci.

Třeba řekneš: „Já se změnit dokážu.“ Sám u sebe takové řeči nemám rád, ale k tomu tys asi ještě nestačil dozrát. Možná si rok co rok sestavuješ seznam novoročních předsevzetí, jenže přijde konec ledna – a kde je ten seznam? Ocitl se ve smetí. Jak to? Protože se nemůžeš změnit na vlastní pěst. Potřebuješ Spasitele – někoho, kdo je schopen změnit to, co nemůžeš změnit ty sám.

Jsi-li v tom poctivý, pak míváš občas pocit, že nemáš svůj život pod kontrolou. Tenhle pocit je náramně běžný. Vítej v lidské rase!

Takový pocit měl apoštol Pavel už asi tak před dvěma tisíci lety. Říká to v Bibli: „Vyzkoušel jsem všechno a nic nepomáhá. Jsem u konce se svými možnostmi. Cožpak neexistuje nikdo, kdo by pro mne mohl něco udělat? Není to snad reálná otázka?“ (Římanům 7,24 – podle autorem zvoleného překladu The Message). Tohle je odpověď!

Třeba vyhlížíš něco, co dodá tvému životu náplň, význam a pokoj. Jenže pokud nehledáš Ježíše a jeho spásu, pak hledáš všude možně (či spíš nemožně) a nenajdeš nic – leda frustraci.

Někteří si myslíme: „Moci tak jenom uzavřít manželství! Nebo najít takovou a makovou práci! Či být kapánek zdravější. Mít miminko. Být svědkem, jak naše ratolesti dostávají červený diplom. Jó, to by se všechno zlepšilo!“ Plno lidí hledá spásu v nějaké knížce typu „Udělej si sám“, v terapii, v módních výstřelcích, v dietě – nebo ji jedou hledat někam na dovolenou…

To ale hledají na samých špatných místech.

Odpověď není v ničem, co máš na dosah kolem sebe. Nenajdeš ji na určitém místě. V nějakém programu. Nespolkneš ji s žádnou zázračnou pilulkou. Odpovědí je osoba: Ježíš Kristus. Byl jsi stvořen Bohem, a pro Boha! Takže tvůj život nedostane smysl, dokud tohle nepochopíš – a nepřijmeš.

Otázky k zamyšlení

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Exit mobile version