Křesťan dnes

Rick Warren / Kdo řídí tvou budoucnost?

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.”

Římanům 8,28 

Jednou z velkých obav, jimž čelíš v tomto životě, je strach o budoucnost tvé rodiny, o tvé přátele, zaměstnání, společenství – a o všechno ostatní mezi tím.

 Je to přirozené. Neřídíš to ty. Když si ale tuto skutečnost uvědomíš, měla by tě vést k hlubší důvěře v Boha..

Sám svůj život možná neřídíš, ale Bůh ano. Stvořil celý vesmír. Kdyby chtěl, stačilo aby mu vykřiknout a veškerenstvo by přestalo existovat. A přeci v dějinách uskutečňuje svůj plán. Posouvá dějiny k vyvrcholení jejich účelu. Jednoho dne se Ježíš Kristus vrátí na zem. Nic to nezastaví. 

Stejně jako působí Bůh v dějinách a posouvá události ke zvláštnímu okamžiku, bude pracovat i na tvém životě pro jistý účel – pokud mu to dovolíš. 

Bible říká: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí” (Římanům8,28). Bůh nevyvolává válku, rakovinu, znásilnění, zneužívání ani sexuální obtěžování. To páchají lidé. Bůh jim dává svobodu, aby si vybrali. Zlo je cena za tuto svobodu.

Co však Bible skutečně říká, je, že Bůh je příčinou toho, že všechno spolupomáhá dobru. Umí vzít to, cos v životě nadělal za hlouposti, zlo a špatná rozhodnutí, a použít toho pro dobro – pokud mu budešdůvěřovat. Zaslíbení v listě Římanům 8:28 však neplatí pro každého. Platí pro ty, kdo „milují Boha“. Pro ty, kteří Bohu důvěřují a říkají: „Tak vida, Pane, ty se ujímáš všech střepů mého života a skládáš je dohromady!“ 

Právě proto si při každodenní četbě palcových titulků nedělám starosti. Na světě je dnes problémů habaděj, ale Bůh to má dosud pod kontrolou. Ještě posouvá dějiny k vyvrcholení. Jednoho dne vyřeší vše pro svůj záměr.

A protože má věci pod kontrolou, můžeš mu ve všem důvěřovat – včetně dobrých, špatných i ošklivých věcí ve svém životě.

Otázky k zamyšlení:

•   Jak ti povědomí o tom, že má Bůh věci pod kontrolou, pomáhá mu lépe důvěřovat?

•   Jak ses přesvědčil, že Bůh bere špatné rozhodnutí a vytváří z něj něco dobrého?

•   Kterou z obav týkajících se budoucnosti dnes můžeš přenechat Bohu?

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová. Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2020 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Exit mobile version