Křesťan dnes

Rick Warren: Není žádného odsouzení pro tvé zmatky

Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši (Římanů8,1).

Bůh ví, že k životu patří selhávání. Neočekává od nás, že budeme dokonalí. Nepřekvapuje ho, když děláme zmatky. Skutečnost je taková, že proto poslal Ježíše, aby dal naše zmatky do pořádku. Neposlal ho proto, aby na nás ukázal prstem a odsoudil nás.

To znamená, že ať si to v životě rozházíš sebehůř, Bůh tě nikdy neodsoudí.  On je pro tebe, ne proti tobě!

Vědět to je zvlášť povzbudivé tehdy, když se snažíš změnit svůj život nebo se uzdravit nebo zvládnout těžkou situaci. Když víš, že Bůh je na tvé straně a ne proti tobě, budeš ve chvílích selhání reagovat jinak. Mělo by tě to povzbudit, abys s důvěrou ve svém životě víry stále pokračoval kupředu, neboť Bůh je na tvé straně. Chce, abys nad svými problémy a zmatky s jeho pomocí dosahoval vítězství!

Bůh nečeká, že budeš v životě dokonalý. Proto poslal svého dokonalého Syna – aby přikryl hřích, s kterým by ses jinak nebyl schopen vypořádat.

Nepředstavuješ pro Boha nějaké selhání! Selháváš jedině tehdy, když odmítáš vstát a pokračovat v cestě.

K zamyšlení:

Při kterém selhání pro tebe bývá těžké věřit, že ti Bůh odpustí? Modli se a pros Boha, ať ti pomůže důvěřovat jeho odpuštění a jeho lásce k tobě.
Jaké poučení sis v životě odnesl ze svých selhání? Jak ti pomohla k duchovnímu růstu?

 

Překlad: Ivana Kultová
Foto: Youtube
Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

 

 

Exit mobile version