Křesťan dnes

Rick Warren: Šest kroků biblického rozhodování

 

Spoléhá-li člověk sám na sebe, je blázen!Avšak ti, kteří se řídí Boží moudrostí, jsou v bezpečí“ (Přísloví 28,26 – podle autorem zvoleného překladu The Living Bible).

Bůh dal Mojžíšovi sen – vyvedení dětí Izraele po čtyřstaletém otroctví – avšak rozhodnutí postavit se faraonovi bylo na Mojžíšovi. Noemu dal Bůh sen o záchraně světa před potopou – avšak Noe se musel rozhodnout, že postaví archu. Abrahamovi dal Bůh sen o vytvoření nového národa – Abraham se však musel rozhodnout opustit vše, co má, a vydat se do neznáma.

A stejně jako tito tři muži, nebudeš ani ty schopen uskutečnit Boží sen pro tvůj život, dokud nedospěješ do stadia rozhodnutí a vykročení ve víře.

Ať se to týká tvé kariéry, manželství, financí, zdraví nebo dětí, existuje jednoduchý, proveditelný plán, jak dělat biblická rozhodnutí, která tě bezpečně dovedou k splnění Božího snu pro tvůj život.

  1. Modli se za vedení.

Než učiníš cokoli jiného, zjisti si, jak danou věc vidí Bůh. „Spoléhá-li člověk sám na sebe, je blázen!Avšak ti, kteří se řídí Boží moudrostí, jsou v bezpečí“ (Přísloví 28,26 – podle autorem zvoleného překladu The Living Bible).

  1. Zjisti si fakta.

Mezi vírou a faktem není rozpor. Před rozhodnutím si zjisti vše dostupné. Kniha Přísloví 13,16a praví:„Kdo je chytrý, počíná si podle poznání.“

  1. Nech si poradit.

Promluv si s někým, kdo učinil podobné rozhodnutí, a s přáteli, kteří znají tvé slabosti. „Ve množství rádců je vítězství“ (Přísloví 24,6b).

Reklama

 

  1. Spočti si náklady.

Každé rozhodnutí je opatřeno cenovkou: bude tě stát peníze, energii, talenty a zdroje. Kniha Přísloví 20,25 říká: „Člověku je léčkou nerozvážně říci: ‚Je to zasvěceno,‘ a po slibu si to rozmýšlet.” Když lidé naléhají, aby ses rozhodl, je správné říci: „Počkej, řeknu ti to později.“ Je důležitější rozhodovat se správně než rychle.

  1. Připrav se na problémy.

Očekávej ve víře to nejlepší – počítej s tím, že Bůh bude ve tvém životě pracovat. Připrav se však i na problémy, ty bývají součástí veškerého rozhodování. V Příslovích 22,3 Šalomoun říká: „Chytrý vidí nebezpečí a ukryje se, kdežto prostoduší půjdou dál a doplatí na to.“

  1. Vyrovnej se s obavami.

Perfekcionismus rozkládá potenciál. Bůh si vždy k uskutečnění své vůle v nedokonalých situacích užíval nedokonalých lidí. Kazatel 11,4 říká: „Čekáš-li na dokonalé podmínky, nikdy nic nevykonáš“ (podle autorem zvoleného překladu The Living Bible). Důvěřuj Bohu a navzdory všemproblémům, obavám a pochybnostem se do toho pusť!

Otázky k zamyšlení

 

Překlad: Ivana Kultová Foto: Youtube
Denní úvaha nad Božím slovem © 2017 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

 

Reklama

 

 

Exit mobile version