Křesťan dnes

Rick Warren / Štěstí a pokora jdou ruku v ruce

 „Nemyslím, že jsem dokonalý. Ještě pořád jsem si neosvojil vše, co bych měl, ale neustávám pracovat ke dni, kdy konečně budu vším, pro co mne Kristus spasil a čím mám podle jeho vůle být. Ne, milí bratři, nejsem ještě vším, čím bych být měl“(Filipským 3,12-13, podle autorem zvoleného překladu The Living Bible – TLB).

 Když Pavel psal tento úsek Písma, byl už starším mužem a věznili ho v Římě. Byl na sklonku života, a byl to člověk neuvěřitelně vyzrálý. A přesto vyznal, že není u cíle. Pokud by vůbec měl někdo právo říci „jsem duchovně v cíli“, byl by to tento chlapík, který toho, co přešlo do Nového zákona, napsal tolik. Jenže on řekl: „Ne, nejsem u cíle. Pořád ještě rostu. Pořád se ještě učím. Ještě stále pracuji na tom, abych se více podobal Kristu.“

 Jaká past ti to brání řídit se Pavlovým příkladem a růst v Kristu dál? Pýcha.

SOUVISEJÍCÍ – Rick Warren / Pět způsobů, jak relaxovat v Boží milosti a lásce

Ta ti bude v růstu bránit; pokud totiž sobě i jiným namlouváš, že už jsi sakumprásk všeho dosáhl, nebudeš o nějakou větší duchovní zralost vůbec usilovat. Jenže „sakumprásk všeho“ nedosáhl nikdo! Pokora ti dává schopnost nechat se poučit – a tím ti umožňuje být šťastný.

Šťastní lidé nikdy nepřestanou růst. Objevovat, natahovat se po něčem, učit se… Přestaneš-li růst, jsi chudáček. Pro růst jsi byl přece stvořen!

Pokorní lidé dovedou přijímat poučení – a proto jde štěstí s pokorou ruku v ruce. Takoví lidé se pořád ptají: jak mohu být lepším manželem, manželkou? Lepším kamarádem či kamarádkou? Líp vést firmu? Kvalitněji následovat Ježíše?“

„Zkoumejte sami sebe a ověřujte si pevnost své víry. Nenechte se jen unášet proudem v představě, že vám všechno spadne do klína. Sami si dělejte pravidelnou inventuru. Nespokojujte se jen s tradičním závěrem, že je ve vás Kristus, ale ověřujte si to sami přímo na sobě. Testujte si to. A pokud vám test ukáže, že jste na tom špatně, udělejte s tím něco“(2. Korintským 13,5 – podle autorem zvoleného překladu The Message).

Otázky k zamyšlení

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Překlad: Ivana Kultová Foto: Youtube Denní úvaha nad Božím slovem © 2019 Rick Warren. Všechna práva vyhrazena. Použito se svolením.

Exit mobile version