Křesťan dnes

Robert Jeffress nabádá křesťany, aby se před druhým příchodem Krista oblékli do Boží spravedlnosti a šířili evangelium 

Uprostřed celosvětových nepokojů se Robert Jeffress, pastor dallaského Prvního baptistického sboru, vyjádřil k tomu, jak by se křesťané měli připravit na konec časů. 

V rozhovoru pro The Christian Post Jeffress, jehož poslední kniha nese název Žijeme v posledních časech?, uvedl, že ačkoli „technicky vzato nežijeme v posledních časech, podle Bible se nacházíme v tom, co Písmo nazývá posledními dny“.

„V posledních dnech žijeme již 2 000 let a myslím, že lze tvrdit, že se nacházíme v posledních dnech posledních dnů před vytržením církve,“ řekl. „Nejdůležitější je nesnažit se odhadnout, kdy se Ježíš znovu vrátí, ale uvědomit si, že se znovu vrátí, a to nás ujistí, že jsme připraveni.“

SOUVISEJÍCÍDan Drápal / Nárok, vděčnost a věčnost

Jeffress kladl důraz na přípravu, nikoli na předvídání, a nabídl několik podnětů. Zaprvé povzbudil věřící, aby si oblékli „duchovní oděv spravedlnosti“, což je metafora pro přijetí Kristovy spravedlnosti namísto své vlastní. 

„Existují dva různé oděvy, které si můžeme obléci na setkání s Pánem,“ řekl. „Můžeme použít oděv své vlastní spravedlnosti, svých vlastních dobrých skutků, a Bible říká, že to je v Božích očích jen špinavý hadr, nebo se můžeme rozhodnout obléci se do spravedlnosti Ježíše Krista. A to je to, co znamená stát se křesťanem.“

Autor bestselleru citoval 2. list Korintským 5, aby podtrhl svůj názor: „Bůh učinil toho, který neměl hřích, hříchem za nás, abychom se v něm stali Boží spravedlností.“ Tato proměna je podle něj podstatou křesťanské víry, kdy jsou věřící před Bohem vnímáni jako bezúhonní, a to nikoli díky svým vlastním skutkům, ale díky obětavé lásce Ježíše Krista.“

„To je první věc, kterou děláme, abychom se ujistili, že jsme křesťané, kteří byli spaseni, že budeme přijati do Boží přítomnosti,“ pokračoval.

Za druhé Jeffress vyzval křesťany, aby neúnavně pracovali na šíření evangelia, a dodal: „Musíme konat práci, dokud je ještě den, protože čas se blíží. Přichází noc, kdy žádný člověk nemůže pracovat. Skutečnost, že se Kristus vrací, by měla motivovat každého křesťana, každou církev, aby se co nejrychleji podělila o evangelium s co největším počtem lidí.“

Podle Jeffresse jsou mylné představy o konci časů rozšířené napříč křesťanskými denominacemi a pohledy na věc. Identifikoval tři převládající postoje: fanatismus, fatalismus a cynismus, z nichž každý představuje pro křesťanské chápání této události jedinečné nebezpečí. 

„Fanatismus se snaží stanovit datum vytržení nebo druhého příchodu Krista, snaží se vyčíst prorocký význam z každého titulku v novinách,“ řekl. „Ježíš se v Matoušově evangeliu 24 a 25 vyjádřil zcela jasně. Nikdo nezná hodinu ani den Pánova návratu, a proto musíme být vždy připraveni.“

Fatalismus, „nejnebezpečnější místo“, kam se křesťané mohou dostat, je podle Jeffresse přesvědčení, že „Ježíš se může vrátit kdykoli, a já nemusím ve svém životě dělat nic jiného“.

„Jakkoli Bible mluví o proroctví, nikdy neodděluje biblické proroctví od každodenního života,“ vysvětlil. Cynismus, řekl Jeffress, je přesvědčení, že „lidé už tisíce let říkají: ‚Ježíš se vrátí a ještě se nevrátil‘,“ uvedl Jeffress.

„Petr řekl, že s touto zprávou přijdou posměvači, a ve 2. Petrově listu 3 se píše: ‚Přijdou a řeknou: Kde je zaslíbení tohoto příchodu? Musíme si uvědomit, že téma Písma je konzistentní: Ježíš se opět vrátí a my musíme být připraveni,“ poznamenal. 

Jeffress, který velkou část své vědecké a kazatelské služby zasvětil studiu eschatologie – části teologie zabývající se smrtí, soudem a konečným osudem duše a lidstva – řekl, že další prorockou událostí na časové ose je vytržení církve.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 12. dubna 2024 Foto: First Baptist Church – Robert Jeffress

Exit mobile version