Křesťan dnes

Robert Vágner: Přejeme si být školou pro život

Pod záštitou Jednoty bratrské vzniká v Hejnicích střední škola. Tomáš Vágner popisuje, co vedlo k jejímu vzniku a jaké jsou plány do budoucnosti. 

Pod záštitou Jednoty bratrské se v Hejnicích otevírá střední škola Jana Blahoslava. Můžete popsat, co tomuto kroku předcházelo?

O otevření střední školy se jako církev snažíme více než 10 let. Původním záměrem bylo otevřít pedagogicky a sociálně zaměřenou střední školu v Chrastavě v Libereckém kraji. Po sérii jednání s partnery a několika pokusech o zápis školy do rejstříku škol na MŠMT, k jejichž neúspěchu přispěla také absence vhodných budov, nám byl Libereckým krajem nabídnut areál střední lesnické školy v Hejnicích. V červnu roku 2020 bylo uzavřeno mezi Jednotou bratrskou, Libereckým krajem a městy Frýdlant a Hejnice Memorandum o spolupráci s cílem zachování středního školství v Hejnicích.

SOUVISEJÍCÍJednota bratrská chce za rok v Hejnicích otevřít střední školu

V současné době je škola již zapsána v rejstříku, proběhly přijímací zkoušky do prvního ročníku, finalizují se přípravy na koupi hejnického areálu, pedagogický sbor intenzivně pracuje na přípravách potřebných dokumentů a škola se 1. září otevře svým prvním žákům.

Jaké obory bude vaše škola studentům nabízet? Kolik žáků v prvním roce fungování nastoupí?

V prvním roce nabídne dva maturitní obory – Předškolní a mimoškolní pedagogiku a Veřejnosprávní činnost. Do každého z nich můžeme přijmout až 30 žáků. Po přijímacích zkouškách vidíme vyšší zájem o pedagogický obor, který se zřejmě naplní. U veřejnosprávního oboru již nyní vyhlašujeme druhé kolo a máme dostatek volných míst, hlásit se mohou všichni uchazeči, kteří v prvním kole neuspěli. Druhé kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno koncem května a pohovory s uchazeči proběhnou během června.

Měla nějaký vliv na přípravy otevření školy probíhající pandemie?

Největší vliv jsme pocítili na propagaci školy. Protože jsme novou školou, hledali jsme možnosti, jakými bychom oslovili naše potenciální uchazeče. Vzhledem k pandemickým opatřením jsme nestihli realizovat žádnou kontaktní kampaň na školách, ani jsme se nemohli účastnit tradičních školních veletrhů. Nakonec jsme zvolili cestu přes jednotlivé ředitele a ředitelky základních škol v okolí, kteří s námi velmi vstřícně spolupracovali a předávali informace svým žákům. Dále jsme využili možností propagace po internetu včetně sociálních sítí, jako jsou Facebook či Instagram.

Možná i díky zmíněným obtížím se nám nakonec podařilo s našimi uchazeči navázat intenzivní komunikaci, v níž jsme je pravidelně informovali o novinkách ohledně školy i přijímacího řízení. Samozřejmě nás velice potěšilo, když jsme naše uchazeče a uchazečky mohli potkat tváří v tvář při konání jednotné přijímací zkoušky.

Pevně věříme, že v září budeme moci otevřít prezenčním způsobem studia.

S jakou vizí se díváte na budoucnost školy?

Vizí školy je připravit žáky v bezpečném, profesionálním a inspirativním prostředí na jejich odborné povolání tak, aby se stali plnohodnotným a žádaným článkem moderní společnosti. Chceme, aby byli připraveni na to, co je v praxi jejich budoucího povolání čeká, aby byli schopni věcně a vstřícně komunikovat s lidmi, ať už s dětmi, nebo dospělými klienty, a zároveň byli dobře odborně připraveni řešit situace, ve kterých se při výkonu své práce ocitnou. Přejeme si, aby školní kampus byl bezpečným místem, kde se odehrává skutečný život. Přejeme si být: „Školou pro život, který stojí za to.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Michal Nosál Datum: 1. června 2021 Foto: Škola Jana Blahoslava

Exit mobile version