Křesťan dnes

Rok od požáru Notre Dame

Notre Dame

Francie – Katedrála Notre Dame promlouvá k srdcím věřících i nevěřících. Každého staví na práh téhož tajemství, všechny převyšuje jasem své krásy, říká pařížský arcibiskup v den prvního výročí tragického požáru jeho katedrály. Připomíná, že věřící, mají-li zachovat svou víru, nemohou nikdy přestat hledat, a nevěřící by měli svolit ke zpochybnění své nevíry, v touze po smyslu, jež je podstatě člověka vlastní.

Arcibiskup Michele Aupetit vstoupil do debaty o budoucnosti obnovené katedrály. Zdůraznil, že své původní identitě musí zůstat věrná, jinak ztratí svou duši. V dlouhé výpovědi pro deník La Croix arcibiskup francouzské metropole poukazuje jak k univerzálnímu poselství tohoto chrámu, tak i jeho neopomenutelně křesťanskému charakteru. “Pozvedá srdce k tomu, co je nahoře a sjednocuje město. Je jeho štítem a bránou nebe,” píše arcibiskup Aupetit s poukazem na vertikální rozměr katedrály. Gotická katedrála je znamením, vybízejícím každého, aby svůj život chápal jako pouť; chrání nás před iluzí hledat spásu pouze na tomto světě, v ideologii pokroku.

Arcibiskup Aupetit poukazuje také na všeobecně kulturotvornou roli tohoto chrámu.

Katedrála podlne něj pomáhá k nalezení smyslu našeho města, abychom se necítili jako izolovaní jednotlivci, osobující si jakási práva, nýbrž jako jeden lid, který má žít v jednotě a s vědomím svých povinností.

Pařížský arcibiskup připomíná genezi katedrály, budované po mnoho generací nevelkou skupinou umělců a řemeslníků, kteří své dílo nesignovali. Namísto narcismu zůstali bezejmenní, pouze s vědomí, že společně slouží jedinému tajemství. Tímto způsobem se katedrála stala znamením jednoty mezi lidmi a také mezi lidmi a Bohem.

Pařížská katedrála začala hořet loni 15. dubna večer. Než ji hasiči následujícího dne nad ránem uhasili, zničil oheň střechu, krov a špičatou věžičku z 19. století. Oheň zřejmě způsobil způsobil elektrický zkrat nebo špatně uhašený cigaretový nedopalek. Podle vyšetřovatelů chrám nikdo nezapálil úmyslně.

Požár ikonické památky vyvolal po celém světě vlnu solidarity. Podle správců největší veřejné sbírky se podařilo do konce března na opravu vybrat asi 375 milionů eur (10,2 miliardy Kč). Z toho téměř 56 milionů eur (1,5 miliardy) má fond skutečně na účtu. Zbytek činí podle správců závazné přísliby. Na opravu Notre-Dame se pořádala ještě řada dalších dobročinných sbírek. Kvůli šíření koronaviru se nicméně v polovině března přerušily veškeré práce na zajištění a opravách objektu.

 

Autor: Vatikánský rozhlas  ČTK Datum: 15. dubna 2020  Foto: Wiikimedia Commmons –  Notre Dame

Exit mobile version