Křesťan dnes

Russel Moore: Zjevení 21 dává křesťanům sílu vytrvat

Americký baptistický teolog Russell Mooore se pro portál The Gospel Coalition v krátkém videu zamýšlí nad předposlední kapitolou Bible, která mluví o cíli křesťanského života.

Vysvětluje, že Ježíš dává Janovi zjevení, které přichází jako slova povzbuzení pro pronásledovanou církev v prvním století, kdy následovníci Krista trpěli pod nadvládou Římské říše. „Křesťané bývali sťati, ztráceli práci a sociální kontakty,“ říká Moore.

Neviditelný duchovní Jeruzalém přichází z nebe a spojuje se se světem. Nejenže Bůh setře každou slzu, ale křesťanům to dává naději na jejich pozemské pouti, že směřují k domovu, který má Bůh pro ně připravený. 

Cílem veškerého úsilí věřících by mělo být sjednocení s Ježíšem. Kristus není podle Moora jen prostředek k dosažení Božího požehnání, ale jednota nevěsty, tedy církve a Ježíše jako ženicha, je vyvrcholením křesťanského života a knihy Zjevení.

 „Už není třeba chrám, protože Kristus se stává tím chrámem. Už není třeba slunce, protože Kristus se stává tím sluncem.“

Pokud křesťané mají před očima nebeský Jeruzalém, cíl své poutě, dává jim to naději v časech utrpení, ale také sílu vytrvat až do konce. „Nebe a země se v Kristu sjednotí a to je dobrá zpráva,“ uzavírá Moore. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 30. prosince 2020 Foto: screenshot – Russell Moore

Exit mobile version