Křesťan dnes

Ruští evangelikálové se postí a modlí za mír. Apelují na Putina, aby ukončil válku

Evangelikálové žádají Vladimira Putina, aby usiloval o vyjednávání s cílem „nalézt mírové řešení“.

Letniční křesťané v Rusku vyhlásili „půst a modlitební maraton“ po celý březen.

„Bůh hledá ty, kteří by se postavili do mezery za tuto zemi. Máme něco, co můžeme svým srdcem a rty přinést před Jeho trůn,“ uvedla podle Evangelical Focus Ruská církev křesťanů evangelikální víry – letniční unie.

„Nedávné události v Rusku a na Ukrajině ukázaly, jak rychle se věci mohou změnit a jak křehký může být svět, ve kterém žijeme. Mnohé procesy jsou tak propletené a ovlivňují osudy bratrských národů, že to nevyhnutelně přináší do našich srdcí bolest,“ napsala RCCEF v prohlášení zveřejněném 26. února a podepsaném biskupem Eduardem Grabovenkem.

SOUVISEJÍCÍŠéf biskupské konference vyzval ruského patriarchu, aby se zasadil o konec války

„Ať se naše srdce a rty pozvedají v modlitbě k Bohu pokoje, milosrdenství a pořádku, volajíce podle Jeho vůle v naději na Jeho odpověď.“

Ruští křesťané navrhují 3 modlitební témata: aby „ti, na nichž závisí mír, viděli tyto cesty a přinesli mír národům. Pamatujme, že srdce králů a vládců jsou v Jeho rukou (Přísloví, kap. 21, v. 1)“; „Za ochotu církví obětavě sloužit postiženým“; „Pro hlubší pochopení účelu Církve Kristovy ‚být světlem a solí‘.

Euro-asijské baptistické unie

O dva dny dříve Euro-asijská federace evangelikálních křesťansko-baptistických odborů, která zahrnuje Baptistický svaz Ruska a Baptistický svaz Ukrajiny, napsala 24. února dopis Vladimiru Putinovi.

„Pane prezidente! Náš dopis je motivován hlubokým znepokojením a obavami o osudy národů mnoha zemí, které mohou být postiženy ničivými důsledky vojenského konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem,“ stojí v něm.

„Navrhujeme, aby si politici sedli k jednacímu stolu a našli mírové řešení globální konfrontace, která se v posledních dnech stala obzvláště akutní.“

Na sociálních sítích také řada evangelikálních pastorů z Moskvy a dalších měst vyjádřila svou solidaritu s ukrajinskými křesťany a svůj odpor k válce, konstatuje portál Evangelical Focus. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 4. března 2022 Foto: Wikimedia Commons – Vladimir Putin

Exit mobile version