Křesťan dnes

Saša Flek: V.I.P. hosté

Když Ježíš uviděl, že je náhle populární a hlásí se k němu spousty lidí, kteří ho ani neznají, stáhl se do ústraní. Sedl si do trávy v tichém parku a tam za ním přišli ti, kdo chtěli žít jako on. Začal je to tedy učit. A tohle byla první lekce:
„Ať žijí duchovní amatéři – skrze ně přichází nebe na zemi!
Ať žijí ti, kterým zbyly oči pro pláč – zažijí radost, o jaké ani nesnili!
Ať žijí ti, kdo si nechtějí nic urvat – dostanou všechno jako dar!
Ať žijí ti, kdo se nesmířili s bezprávím – jejich touha se naplní!
Ať žijí ti, kdo jsou citliví k druhým – jednou se jim to vrátí!
Ať žijí ti, kdo v srdci zůstali dětmi – zjistí, že mají Otce v nebesích!
Ať žijí ti, kdo přinášejí smíření – sám Bůh je na ně hrdý!
Ať žijí vězni svědomí – skrze ně přichází nebe na zemi!

Ať žijete vy, kdo kvůli mně snášíte nepochopení a příkoří! Když o vás budou kolovat lži a pomluvy, buďte na to hrdí. Začněte slavit už teď a tady, protože jste VIP hosté na nebeské párty! Stejně těžké to v životě měli vaši bratři a sestry před vámi.“

Parafráze biblického textu: Matouš 5:1-12 BHČ (Bible hezky česky)
Autor: Alexandr Saša Flek
Foto: Creative Common Search – Károly Ferenczy, Kázání na hoře (1896).

Exit mobile version