Křesťan dnes

Spolek chce propagovat dílo kněze a vědce Teilharda de Chardin

Praha – Vydat v češtině překlady francouzského filozofa, kněze a přírodovědce Pierra Teilharda de Chardin (1881 až 1955) je cílem právě založeného spolku. Jezuita, na jehož myšlenky navázala řada myslitelů, ve svém díle předložil originální syntézu biblické představy o stvoření světa a poznatků moderní vědy o evoluci. V češtině jsou k dispozici zatím jen čtyři z celkových 13 svazků sebraných spisů a několik esejů, sdělila ČTK za nový spolek Františka Jirousová.

Záměrem spolku je podle ní propojit co nejvíce obdivovatelů Teilhardova díla, aby se mohli společně podílet na vydávání textů. Ty bude vydávat nakladatelství Malvern. Jako první svazek by měly vyjít Teilhardovy dopisy z první světové války, adresované jeho sestřenici Marguerite.

Původ Teilhardova myšlení hledají jeho příznivci v jeho válečné zkušenosti. Protože jako kněz nesměl bojovat, účastnil se celé války jako nosič raněných. Ve chvílích mezi bitvami psal v zákopech dopisy, deník a své první filozoficko-náboženské eseje. Zde se také poprvé vynořila jeho vize evolučního vesmíru postupujícího ke sjednocení do jediného celku. Cílem tohoto procesu je podle Teilharda propojení všech elementů na evoluci zúčastněných kolem jediného aktivního středu, jímž je bůh.

Spolek pro šíření díla Pierra Teilharda de Chardin chce přeložit a vydat jeho dosud česky nepublikované texty. Zcela neznámé zůstávají kromě zbývajících svazků sebraných spisů také Teilhardovy dopisy, často dobrodružná líčení jeho přírodovědných výprav a výzkumů i velmi osobní sdělení, včetně mystických zážitků a vizí. Této korespondence je kolem 20 svazků. Český čtenář nemá často přístup ani k původním textům. Z toho důvodu otevře spolek také knihovnu Teilharda de Chardin na jihočeském statku v Prostředním Vydří. Spolek bude spolupracovat s American Teilhard Association, pořádat semináře a setkání.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

 

Autor: ČTK  Datum: 20. ledna 2020  Foto: Wikipedie – Teilhard de Chardin

Exit mobile version