Křesťan dnes

SRC vyjadřuje znepokojení nad zatčením baptistického lídra 

Světový kačjinský kongres vydal prohlášení, ve kterém vyjadřuje hluboké znepokojení nad „nezákonným a svévolným zatčením“ jejich lídra, Rev. Dr. Hkalama Samsona, ze strany myanmarské armády.

Rev. Samson, který předtím deset let zastával funkci prezidenta a generálního tajemníka této organizace, v současné době působí jako poradce Kačjinského baptistického konventu.

SOUVISEJÍCÍV Myanmaru byl zatčen vlivný baptistický vůdce a obhájce lidských práv   

„Neúnavně a odvážně se věnoval práci pro dosažení spravedlnosti a rovnosti ve své komunitě i mimo ni,“ uvádí se v prohlášení Světového kačjinského kongresu. 

Dr. Samson je klíčovým náboženským vůdcem v Myanmaru. Neúnavně spolupracoval s lidmi různých vyznání na prosazování náboženské svobody, harmonie a lidských práv. Zasazoval se o poskytování humanitární pomoci lidem postiženým násilím a konflikty v Myanmaru.

Úřadující generální tajemník Světové rady církví (SRC) Rev. Dr. Ioan Sauca zopakoval hluboké znepokojení SRC nad situací církví a souvisejících institucí za zhoršující se humanitární, lidskoprávní a politické situace v Myanmaru.

„Znovu vyzýváme vojenské orgány, aby se vzdaly moci, které se nezákonně zmocnily, a aby propustily všechny, kteří byli svévolně zatčeni, kterým byl odepřen řádný soudní proces a kteří zůstávají ve vazbě,“ řekl Sauca. „Jednání vojenských představitelů Myanmaru představuje bezohledný útok na demokracii a obyvatelstvo.“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 16. prosince 2022 Foto: Facebook Hkalam Samson

Exit mobile version