Křesťan dnes

Studentská konference v Senátu oficiálně zahájí Mezinárodní dny proti rasismu v Česku 

Praha – „Nestůj stranou…!“ je tématem letošních Mezinárodních dnů proti rasismu. Tato celosvětová iniciativa podruhé zamíří i do Česka. Letos ji tu oficiálně odstartuje konference pro žáky a studenty, která se uskuteční v úterý 21. března 2023 ve Valdštejnském paláci v Praze. 

Mezinárodní dny proti rasismu do Česka zavádí Českobratrská církev evangelická. „Postavit se otevřeně a zřetelně proti rasismu, to ve výsledku pomáhá celé společnosti. Protože i skupiny stojící na jejím okraji se do ní mohou bezpečně a plnohodnotně zapojit a obohatit ji tak svou jinakostí,“ připomíná evangelický farář pro menšiny a hlavní iniciátor myšlenky Mezinárodních dnů proti rasismu Mikuláš Vymětal. 

Téma rasismu přitom vidí – podobně jako v Německu, kde má tato mezinárodní akce své kořeny –
v širším významu tohoto pojmu. Tedy nikoli jen diskriminace na základě etnického původu, ale například i národnosti, sexuální orientace, vyznání, příslušnosti nebo respektu k nějaké minoritě apod. 

Dny proti rasismu mají podobu desítek akcí po celém Česku – kromě tematických bohoslužeb
v evangelických a husitských farních sborech a na jiných místech půjde také o setkání s hosty, koncerty, diskuse, přednášky, promítání filmů i ochutnávky jídel, zvyků a tradic jiných kultur či menšin. 

A proč zrovna proti rasismu? „O rasismu není snadné mluvit, ale přehlížet ho, znamená jej podporovat,“ varuje před lhostejností Vymětal. 

Senátní konference pro studenty 

Oficiálního startu se Mezinárodní dny proti rasismu dočkají v úterý 21. března na půdě Senátu Parlamentu České republiky. Symbolicky je zahájí celodenní studentská konference s názvem „Nestůj stranou…!“ 

Během ní vystoupí zástupci menšin, představitelé státu i vyslanci organizací, které o lidská práva pečují. Řeč bude také o aktuální situaci ukrajinských uprchlíků v Česku. 

Zazní například příspěvky občanského aktivisty Davida Tišera, vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové, spoluzakladatele Ceny Michala Velíška Vítězslava Vursta nebo předsedy Senátu Miloše Vystrčila, pod jehož záštitou se celá akce koná. 

Společným jmenovatelem všech příspěvků je aktivní přístup a snaha postavit se lhostejnosti tváří v tvář nebezpečí nebo porušování lidských práv, které se dotýkají každého z nás. 

Organizátoři se zaměřili na příklady těch, kteří nestáli stranou, ale vykročili ze své komfortní zóny, aby něco ve svém okolí zlepšili, někomu pomohli, o něco se zasadili. Ať už jde o záchranáře Jana Dubového, který neváhal vyrazit do válečné zóny, aby pomohl s převozem holčičky s těžkým handicapem nebo studenta Benjamina Rolla, který v rámci svého občanského aktivismu dokázal na Letenskou pláň shromáždit více než 300.000 lidí a probudit v nich zájem o politiku jako správu věcí veřejných. 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Na senátní poměry neobvyklé bude i složení publika. Půjde z větší části o žáky a studenty základních a středních škol z celé republiky. Apel „Nestůj stranou…!“ byl totiž také tématem literární a audiovizuální soutěže, kterou společně vyhlásily Českobratrská církev evangelická, organizace Post Bellum a Nadace Albatros. Pozvání do senátních lavic pro mladé lidi ze všech regionů Česka není náhodné. V závěru konference totiž dojde k slavnostnímu vyhlášení výsledků za účasti předsedy Senátu pana Miloše Vystrčila. 

Důležitou součástí je pro letošek i účast ukrajinských uprchlíků. „Už více než rok žijí mezi námi, jsou našimi spolužáky, kolegy, sousedy. Přinesli si s sebou mnohdy lidsky velmi těžké a smutné příběhy a někteří tu začínají úplně od nuly. Přesto je setkávání s nimi obrovsky obohacující. Vznikají nová přátelství, nové vazby, rozšiřují nám obzory a učí nás pokoře. Pokud je to v našich silách, snažíme se, aby nestáli stranou, ale žili plnohodnotně. A zároveň připomínáme, že válka na Ukrajině je i naše věc. Že se nás týká a nelze zůstávat stranou hrůz, které tam Rusko páchá,“ přibližují organizátoři motivy, které vedly k zapojení také ukrajinských žáků do soutěže. 

Ti měli za úkol napsat svým českým spolužákům dopis o tom, jak se jim tu žije, co prožívají nebo co chtějí svým českým kamarádům sdělit. 

„Hrozné události, které se aktuálně dějí na Ukrajině, prožívá každé dítě po svém. Moje dcera neprojevila žádné emoce, jen mlčela. Po příjezdu do ČR jsme se snažili nepřipomínat, co vše se nám stalo, abychom ji ještě víc netraumatizovali. Rozhodnutí zúčastnit se soutěže bylo ale jednomyslné, a samotné psaní příspěvku dalo příležitost mluvit o všem, pochopit, co dcera cítí, přitom v takovém kreativním formátu… To je pro nás nyní velmi důležité! Děkuji!“ napsala jedna z maminek organizátorskému týmu soutěže. 

Autor: TZ ČCE Datum: 17. března 2023 Foto: TZ ČCE

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Exit mobile version