Křesťan dnes

Studie: Anglikánské sbory s největší návštěvností mladých lidí jsou v otázce sexuality konzervativní

Podle studie organizace Christian Concern jsou anglikánské sbory s největší návštěvností lidí mladších 16 let v otázce sexuality konzervativní.

Studie zkoumala 33 sborů a zjistila, že 20 z nich (61 %) podporuje historický názor církve na manželství jako celoživotní svazek mezi mužem a ženou. 

Žádná z církví ani jejich vedení veřejně nevyjádřilo podporu změně církevního učení o manželství.

SOUVISEJÍCÍ – Evangelikální aliance tvrdí, že požehnání pro osoby stejného pohlaví se „drasticky“ odchyluje od učení Písma 

Výkonná ředitelka organizace Christian Concern Andrea Williamsová, která deset let působila v Generální synodě anglikánské církve, k tomu uvedla: „Naprostá absence církví, které by veřejně podporovaly revizionistické názory na manželství, ukazuje, že je zcela možné, aby církve v 21. století oslovily a udržely si mladé lidi a zároveň učily historické, ortodoxní názory na sexualitu,“ píše portál Christian Today. 

„Mladí lidé jsou bombardováni zprávami, které zasévají zmatek v tom, kým jsou. Viděli škody způsobené rozpadlými manželstvími, pornografií a sexuální nevázaností a chtějí něco jiného. Věrné, milující křesťanské církve a mládežnické skupiny, které nehlásají LGBT ideologii, jsou pro ně místem útěchy a uzdravení,“ konstatovala Williamsová. 

„Bůh se o sexualitě jasně vyjádřil ve svém Slově: sex je vyhrazen pro manželství jednoho muže a jedné ženy. Nicméně jedním z argumentů těch, kteří chtějí změnit učení, je, že je třeba oslovit nové generace. Tento výzkum ukazuje naprostý nedostatek důkazů, že je jakákoli změna nutná.“

Kongregace zahrnuté do studie se objevily na seznamu sborů, který byl v roce 2019 poskytnut Generální synodě a který v letech 2015 až 2017 – což jsou poslední dostupné veřejné údaje – navštěvovalo více než 100 dětí mladších 16 let.

Analýza byla provedena v reakci na plány anglikánské církve povolit žehnání párům stejného pohlaví. O těchto kontroverzních návrzích se bude příští týden jednat na Generální synodě církve v Londýně. 

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Analýza je také reakcí na návrh oxfordského biskupa, že změna doktríny by církvi prospěla v jejím působení na mladší generace.

Biskup Stephen Croft ve svém dokumentu Společně v lásce a víře, zveřejněném v prosinci, napsal: „Když věnuji pozornost naší převládající kultuře, zejména jak ji vyjadřují lidé mladší čtyřiceti let, jsem si vědom jejich pocitu zjevné nespravedlnosti, hněvu a odcizení.“

„Pokud církev věří v tuto zjevnou nespravedlnost, co to potom vypovídá o zbytku víry církve? Je to vůbec organizace, která má být brána vážně jako morální a etická síla 21. století?“ dodal.

Williamsová uvedla, že návrhy na žehnání párům stejného pohlaví by v případě jejich schválení mohly vést k úpadku církve.

„Požehnání partnerství osob stejného pohlaví by bylo špatné z principu, ale mohlo by to uspíšit úpadek církve,“ uvedla podle Christian Today Williamsová. 

„Věrné církve a duchovní s živými a rostoucími sbory by mohli přehodnotit svůj vztah k anglikánské církvi. A ti, kdo hlásají stejné poselství jako svět, bez hříchu, bez potřeby pokání, a tudíž bez potřeby Krista, se ocitnou beze sboru, který by mohl zaplatit účty.“

„Bůh hříchu nežehná a nepožehná ani těm, kdo hříchu žehnají,“ dodala Williamsová. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 8. února 2023 Foto: Wikimedia Commons – ilustrační

Exit mobile version