Křesťan dnes

Tatínku, maminko – věnujte se svým dospívajícím dětem!

Jednou ráno jsem se v kuchyni obrátil se svému náctiletému synkovi. Než jsem ho stihl pozdravit, zeptal se mne: „Tati, co si myslíš o mých uších?“ Byl to sebevědomý puberťák a zmítaly jím obavy, že je v poměru k hlavě má moc velké. Přiznávám se, že jsem o jeho uších nikdy nepřemýšlel. Toho rána jsem však o uších mluvil déle a s větší vážností než kdy předtím nebo potom.

Být rodiči výrostků je těžká věc. Vadí nám jejich nepředvídatelnost a spontánnost. Jde nám na nervy, jak rychle se záležitosti dostávají na vážnou rovinu a jak rychle v nich dochází ke změnám.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

Co o dospívajících říká Bible

Potřebujeme to vědět. Žel, Bible však o nich výslovně nic neříká. Verše o teenagerech vám nikdo nenajde: adolescence je novodobý objev. Líčení sklonů mladých lidí však Písmo ukazuje. Hodně jich najdete v knize Přísloví: v kapitolách 1-7 dává Šalomoun rady do života svému synovi a učí nás o povaze dospívání.

Přísloví zdůrazňují hodnotu moudrosti a nápravy, jakož i to, jak důležité je naslouchat a poddávat se káznění. Tato kniha dokonce připomíná, že „kdo domluvy nenávidí, je tupec“ (Př 12,1). Přelomově tak ukazuje na priority – dospívajícím, ale i jejich rodičům! Po moudrosti většina puberťáků zrovna nehladoví; zpravidla si myslí, že už jsou moudří dost a že jim rodiče v tomhle ohledu nemají příliš co nabídnout. Mnohým výrostkům ale moudrost schází a je třeba je v lásce káznit.

SOUVISEJÍCÍOta a Hana Pinknerovi: Navenek jsme byli krásná rodina, ale…

Získávejte své děti pro moudrost – buďte jejími prodejci, dealery! A nechovejte se přitom nechutně, hádavě, s užitím ošklivých slov. Buď se vám začnou vyhýbat, nebo oplácet stejnou měrou. Takhle se moudrost nepředává.

Postarejte se, ať je pro ně moudrost přitažlivá

Staráte se, aby byla moudrost pro vašeho náctiletého lákavým tématem? Když už ho musíte káznit, oslazujete mu to nějak? Zařiďte, ať ho zláká být moudrým. Ať sám zatouží po vašem nápravném úsilí.

1. Sami se na to připravte.

Dříve než se svým výrostkem se vypořádejte sami se sebou (Mt 7,3-5). Někdy jsem si na začátku svého rozhovoru s některým z našich dospívajících všiml manželčina pokynu; řekla mi pak, že jsem příliš frustrovaný. Bylo třeba se na to připravit: zamýšlet se nad těmi otázkami na základě Bible, pohovořit si s manželkou a modlit se za dítě i za sebe. Jakmile jsem se na to zaměřil, změnil se mi myšlenkový rámec a byl jsem připraven stát se Božím nástrojem změny.

Po své osobní přípravě si se svým náctiletým popovídejte – na vhodném místě a ve vhodnou chvíli. Uchylte se do pokoje, kde je klid, nejraději do jeho či jejího pokojíčku, kde se cítí příjemně. Nepřicházejte s udílením důležité moudré rady či napomenutí ve chvílích, kdy je napilno, a nesdělujte je v letu. Když si na to dokážete udělat čas, říkáte tím, že vám jde o významnou věc – a že významné je to, co říká Bůh. Sám jsem ochoten na svou úlohu Božího nástroje vynakládat čas…

Počítejte s tím, že vás ratolest začne provokovat. Když se vám to vymkne z rukou, s omluvou se vzdalte, uchylte se k modlitbě, seberte se – a pak se vraťte dokončit rozhovor. Mějte na paměti, že dávat moudré rady neznamená ubít dospívajícího slovy. Má mít naopak pocit, že mu vkládáte na šíji květinový věnec – že berete Bohu z kapsy zlato a dáváte ho jemu: tedy něco radikálně odlišného od toho, co si mladí pod pojmem moudrost či náprava obvykle představují. Neutvrzujte je v tom a neokrádejte svým hříchem tyto chvíle o jejich hodnotu a nádheru!

SOUVISEJÍCÍKdyž se vám nechce do intimity s manželským partnerem

Puberťáci mívají sklon k obrannému postoji. Ve vašem láskyplném zájmu a rodičovské snaze jim pomoci často vidí obviňování: proto hájí své myšlení a vášnivě diskutují. Musíme být na svá slova opatrní: dodat jim jistotu, že se jich jen poctivě ptáme, ne že je obviňujeme. 

Ovládat se; přestat s hlasitými argumenty, jimiž je chcete pouze přehádat a které mají daleko k moudrosti. Kniha Přísloví říká: „Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu“ (Př 15,1). Musíme se vyhýbat siláckým, emotivně vyhroceným hádkám.

2. Sledujte je.

Náctiletí se neuzavírají jen do obranného postoje, nýbrž i do samoty. Zviditelňovat se není pro ně typické. Mívají sklon trávit nadměrně mnoho času ve svých pokojích.

Přicházejte za nimi. Denně jim vyjadřujte lásku. Neklaďte jim otázky, na které lze odvětit jen ano či ne. Ptejte se tak, že budou nuceni vám podávat vysvětlení a odhalovat své já. Nekomunikujte s nimi jen tehdy, když je napomínáte. Nesnažte se jen načapat je při něčem nesprávném; všímejte si, když dělají něco správného, a povzbuzujte je. Modlete se s nimi. Vstupte do světa svých výrostků, a zabydlete se v něm. Teenageři nestojí o granáty moudrých rad a napomenutí, kterými je z dálky bombarduje někdo, kdo jim není nablízku.

3. Buďte struční.

Se svými mladými mluvte vždy zajímavě a k věci. Mívají krátkou paměť, takže ty chvíle pro moudré rady a napomenutí by měly být vzájemnou součinností a ne přednáškami. Někteří z nás s sebou nosí neviditelný řečnický pultík: jsme v momentě připraveni pustit se do přednášky – a ty, o které nám jde, ponechat v jejich uzavřenosti. Klaďte jim podnětné otázky, které je přimějí zamyslit se nad svými tužbami a rozhodováním. Pomozte jim, ať se nad nimi rozzáří světlo Slova. Zaskočte je pravdou. Ať se jim moudrost zatřpytí před očima jako drahokam! Nepouštějte se do monologů a rozprav. Vtáhněte svou ratolest do podnětného rozhovoru, při němž se neblýsknete svou autoritou, ani svým právem říkat jim, co mají dělat. Naopak s dcerkou či synkem hovořte tak, že se přitom vyvýší pravda a rozlije svou nádheru.

Při výchově dětí nebudeme o žádném dni schopni říci předem, co přinese. Čím více však budeme svým mladým rozumět, tím spíše k nim budeme moci přistupovat v duchu připravenosti a ne v duchu strachu.

Odvrhněte sobeckou představu, že úspěchu dosáhnete a dospívání svých dětí přežijete jen pomocí zdravého rozumu a bezchybného manželství. Nesmí nám jít o nic menšího, než abychom byli nástrojem v rukou Boha, který v životě našich dětí koná důležité věci. Nenechte se tím převálcovat. Neuzavírejte se před tím. Nedopusťte žádnou mezilidskou válku. Plni víry přinášejte sladká slova moudrosti a láskyplná slova kázně. Zastávejte před svým dorůstajícím to, co je hodnotné. A důvěřujte Bohu, že v jeho či jejím srdci vybuduje lásku k pravdě.

Autor: Paul Tripp Překlad: Ivana Kultová Zdroj: The Gospel Coalition Datum: 24. března 2023 Foto: Pixabay – ilustrační

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Exit mobile version