Křesťan dnes

TGC: Kanye West by měl vědět, kdo je Joel Osteen

wikimedia commons

Houston – Nejoblíbenější televizní kazatel v Americe – Joel Osteen – přivítal ve svém sboru, který je tím největším církevním sborem v USA – velkou hudební hvězdu – Kanyeho Westa.

Kanye West se po obrácení směle hlásí k následování Krista. Joel Osteen je však mnohým křesťanům trnem v oku. Často bývá obviňován z šíření falešného evangelia. Webový portál The Gospel Coalition se blíže podíval na vyučování tohoto texaského pastora.

Už v úvodu svého článku TGC cituje jiného křesťanského rappera Shai Linne, který Osteena jednoduše nazval „falešným učitelem“ a je k tomu přidaná pasáž z 2. Tim. 4:3-4:

„Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.“

Osteen je podle TGC, příkladem falešného učitele propagujícího mýtus o evangeliu prosperity. Albert Mohler říká, že základním poselstvím teologie prosperity je, že se nesoustředí na Boha a jeho slávu, ale na antropocentrické psychologické poslání, jehož cílem je přimět jednotlivce, aby měl o sobě lepší mínění.

Osteen oslovuje tolik lidí, protože nabízí verzi evangelia prosperity, která není tolik zaměřená na peněžní dary církvi, jako je tomu u jiných kazatelů prosperity.

Osteen pracoval ve sboru Lakewood pro televizní pastorskou službu svého otce Johna. V roce 1999 kázal na otcovu žádost, své první kázání. John zemřel o několik dní později a do konce roku se z 36letého televizního producenta stal pastor několikatisícového sboru.

Joel Osteen se netají tím, že nemá žádné formální teologické vzdělání, a že předtím, než kázal své první kázání, neměl vůbec zájem stát se pastorem. Možná proto má Osteen sklon bagatelizovat svůj titul pastora. Na svých sborových webových stránkách se o sobě jako o pastorovi nevyjadřuje.

V rozhovoru s Larry Kingem Osteen řekl, že se spíše vidí jako poradce, který má lidi motivovat k tomu, aby prožili život, jaký jim Bůh připravil. Jeho knihy a kázání působí spíš dojmem pohodlnějšího konceptu svépomocného hnutí než jako křesťanská doktrína.

Osteenova verze evangelia prosperity má své kořeny v duchovním hnutí 19. století známém jako „Nové myšlení.“

Podle teorie hnutí Nového myšlení může „člověk žít v jednotě s Bohem v lásce, pravdě, míru, zdraví a hojnosti. “

Ve 20. století byla křesťanská verze filozofie Nové myšlení rozšířena Normanem Vincentem Pealem, farářem v Marble Collegiate Church v New Yorku. Přestože byl Peale vysvěcen reformovanou církví, zaměřil se méně na evangelium a více na „pozitivní myšlení“. Pealeova nejúspěšnější kniha, The Power of Positive Thinking, byla poprvé vydána v roce 1952 a stala se jednou z dosud nejprodávanějších knih vůbec.

Peale vždy věřil, že nástroje pozitivního myšlení jsou v kombinaci s náboženstvím nejúčinnější.

„Funguje to nejlépe, když se kombinuje silná náboženská víra s modlitbou a zdánlivě nelogickou technikou vzdávání díky za něco ještě dříve, než jsme to dostali,“ uvádí Peale.

Peale dokonce tvrdil, že pozitivní myšlení má oporu v Bibli: „Ježíš Kristus přece sám řekl: „Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.“

Příkladem Osteenova učení je jeho kázání „Mít pozitivní myšlení“, kde říká:

„Když je vaše mysl nastavená pozitivně, v naději a v očekávání dobrých věcí, posouváte se na místa, o kterých jste nikdy nesnili. Otevřou se nové dveře. Naskytnou se vám ty správné příležitosti a potkáte ty správné lidi.“

Samozřejmě, na pozitivním přístupu není nic špatného. Osteenovo „kázání“ však vyvolává dojem, že evangelium je o tom, jak překonávát špatné časy přemýšlením o dobrých věcech, a ne o tom, jak Kristus přemohl hřích a smrt.

Tvrzení, že máte-li pozitivní myšlení, „nemůžete být poraženi“, to není Ježíšovo evangelium.

Toto není dobrá zpráva, ale nebezpečná zpráva, zejména pro nové věřící, jako je Kanye, kteří jsou nesprávné filozofii Nového myšlení nakloněni. Někteří lidé si jistě mohou myslet, že takové znepokojení je neopodstatněné. Nemůže snad Bůh použít Osteena k tomu, aby vedl Kanyeho a další věřící ke skutečné víře? Možná. Ale tito věřící potřebují, jak říká autor listu Židům, „základní pravdy Božího slova. “(Žd 5:12).

Co nepotřebují, je podvýživa, a to, co teolog Michael Horton nazývá Osteenovou „cukrovou vatou“. Hledačům, jako je Kanye, by neměla být podávána náhražka v podobě pozitivního myšlení, když hledají „chléb života“ (Mat . 6:35).

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Rádi byste nám pomohli pokračovat v této misi a měli tak možnost se na ní spolu s námi. 

 

-mn-  Datum: 29. listopadu 2019  Foto: Wikimedia – Joel Osteen

Exit mobile version