Křesťan dnes

Prohlášení Ekumenické rady církví k obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

 

Na opakované dotazy ohledně projednávání otázky obnovení mariánského sloupu na Řídícím výboru a Valném shromáždění Ekumenické rady církví v listopadu 2016 vydává ERC toto tiskové prohlášení:

Řídicí výbor ERC dne 2. 11. 2016 projednával dopis kardinála Dominika Duky jednotlivým členským církvím, v kterém kardinál Duka žádá o podporu záměru obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

Ve snaze o nalezení společného kompromisního prohlášení Řídící výbor formuloval tento návrh usnesení: „Řídící výbor Ekumenické rady církví byl seznámen s plány na obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Uvědomuje si přitom jeho historickou, politickou a náboženskou problematičnost. V duchu ekumenické spolupráce se rozhoduje této obnově nebránit. Vyjadřuje ale naději, že kroky v tomto směru budou součástí širšího dialogu o poznání a vyrovnávání se s obdobím 17. století.“

Tento návrh byl následně projednán v příslušných grémiích členských církví a bylo o něm elektronicky hlasováno. V hlasování bylo 6 hlasů pro usnesení, 3 proti a 2 zdržení. Vzhledem k tomu, že některé členské církve požadovaly hlasování dvoutřetinovou většinou, nebylo usnesení přijato.

Valné shromáždění ERC dne 24. 11. 2016 po upřesnění formálních náležitostí elektronického hlasování tento výsledek konstatovalo a poměrem hlasů 29 pro, 3 proti přijalo usnesení ve znění: „Ekumenická rada církví v ČR usnesením 13. Valného shromáždění nepřijala společné stanovisko k dopisu kardinála Duky jednotlivým církvím ze dne 22.9.2016 ve věci obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a jako vrcholný orgán ERC doporučuje jednotlivým členským církvím, aby se k tomuto dopisu kardinála Duky vyjádřily samostatně.“

ERC nevede evidenci odpovědí či vyjádření jednotlivých církví a jejich znění je zcela v kompetenci dotyčných církví.

 

Daniel Fajfr
předseda ERC

Petr Jan Vinš
generální sekretář ERC

 

Zdroj: Ekumenická rada církví
Foto: Wikimedia

Exit mobile version