Křesťan dnes

Tři důvody, proč se špatné věci stávají dobrým lidem

 

Život je plný ironických událostí. Bezbožný prosperuje, zatímco spravedlivý čelí těžkostem (viz Kazatel 3:16, 7:15, 8:14, 10:6).

Proč se vlastně špatné věci stávají dobrým lidem?

Není to náhoda

Někteří lidé vnímají dobré a špatné události ve svých životech jako věc štěstí nebo náhody. Pokud jste v Kristu Ježíši, tak v něco takového nevěříte prostě proto, že Bůh je svrchovaný a Jeho plány se naplní.

V Přísloví 16:33 se píše: „Los se vytahuje ze záňadří, ale každé rozhodnutí je od Hospodina.“

S tímto vědomím si musíte uvědomit, že každá nepatrná věc, která se nám děje, má svůj účel. Předtím než se dostanete do pokušení být naštvaný na Boha za špatnou věc, která se vám stala navzdory vaší „bezúhonosti“ nebo na zdánlivě prosperující život vašich nepřátel, uvedu několik důvodů, proč se „špatné“ věci stávají „dobrým“ lidem.

1. Test a důvěry

„Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého,“ Job (1:8).

Špatné věci, které se nám dějí, ukazují, jak moc nám Bůh důvěřuje a jak satan chce, abychom padli. Tyto nežádoucí a nepříjemné situace jsou zkouškou důvěry v našich životech. Jób takovou zkouškou procházel. Bůh se jím chlubil před ďáblem, který chtěl zlomit Jóbovu oddanost Bohu.

Nezapomeňte, že špatné věci, které se dějí ve vašem životě, i když jste nic špatného neudělali, prostě poukazují na to, jak moc Bůh chce, abyste byli Jeho svštlem před lidmi.

2. Pročistit nás

„Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary,(Malachiáš 3:2-3).

Špatné věci, které se nám stanou, jsou také určeny na očištění našeho srdce, abychom milovali Hospodina svého Boha bez ohledu na to, čím procházíme. Tyto nepříjemné zkušenosti nás mohou zraňovat, ale pokud se budeme držet Boha, vyjdeme zářiví jako naleštěné stříbro.

3. Formování do Kristovy podoby

„Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími,“ (Řím. 8: 28-29).

A konečně všechny špatné zkušenosti v našem životě nám pomáhají se formovat do podoby Ježíše Krista. Bůh chce, aby všichni kdo věří v Krista, žili jako On. V jejich životě budou všechny věci „napomáhat k dobrému,“ abychom byli obrazem jeho Syna Ježíše.

 

Zdroj: Christian Today

Foto: Creative Common Search

Exit mobile version