Křesťan dnes

Týden modliteb za vězně právě probíhá, připojte se, zve Mezinárodní vězeňské společenství

 

Mezinárodní vězeňská společenství po celém světě se od neděle 27. listopadu do nadcházející neděle 4. prosince sjednocují  „v modlitbách za všechny, kterých se dotýká zločin a jeho následky. Během týdne se věřící modlí a zároveň se seznamují s problémy v této oblasti. Modlitby jsou povzbuzením pro místní církve, aby se zapojily do praktické pomoci obětem, pachatelům a propuštěným,“ uvádí pozvánka.

Organizátoři zvou všechny křesťany slovy: „Připojte se, možná se nikdo jiný nemodlí.“

„Z celé Bible jasně vyplývá, že učení Ježíše Krista není zaměřeno na pyšné a mocné a že církev není elitní náboženský klub, v němž je účast umožněna jen duchovně zdravým,“  uvádí webové stránky společenství a vysvětluje význam svého loga, nalomené třtiny, v kontextu biblického poselství. „Naše služba je pro ty, kdo byli nalomeni: vězni, bývalí vězni a jejich rodiny, jejichž životy byly pokaženy a poškozeny, téměř zlomeny. Ježíš Kristus, v jehož jménu vedeme tuto službu, přišel, aby obvázal rány zkroušených srdcem, vyhlásil zajatcům svobodu a vězňům propuštění.“

Týden modliteb probíhá tradičně od první neděle adventní do druhé adventní neděle. Každý den má své vlastní téma k modlitbám. Čtrvtek 1. prosince je Den služby pracovníků věznic, další z nacházejících témat jsou např. Den podpory rodin nebo Den návštěv uvězněných. Více informací i s konkrétními modlitebními okruhy lze získat na internetových stránkách Mezinárodního vězeňského společenství.

Mezinárodní vězeňské společenství v České republice vzniklo v roce 2010 a od června 2011 je české společenství součástí největšího světového křesťanského sdružení v oblasti vězeňství Prison Fellowship International, které pracuje ve více než 125 zemích a jehož vznik se datuje do roku 1976.

Foto: Mezinárodní vězeňské společenství

Exit mobile version