Křesťan dnes

Univerzita Palackého udělila čestný doktorát vídeňskému arcibiskupu Schönbornovi

Olomouc – Univerzita Palackého (UP) v Olomouci dnes udělila čestný doktorát vídeňskému arcibiskupovi kardinálu Christophu Schönbornovi, rakouskému teologovi s českými kořeny. Nejvyšším akademickým ohodnocením tak ocenila jednoho z nejznámějších teologů sklonku 20. století a počátku 21. století, jeho snahu a pomoc při obnově teologického učení v postkomunistickém Československu, ale i jeho dlouholetou spolupráci s olomouckou teologickou fakultou.

UP od roku 1990 dosud udělila čestný doktorát pěti desítkám českým i zahraničním osobnostem, naposledy titul udělila v roce 2017.

SOUVISEJÍCÍRektorka Univerzity Karlovy rozhodla o auditu na katolické teologické fakultě

Čestný doktorát univerzita uděluje osobnostem, které se v mezinárodním měřítku významně zasloužily o rozvoj vědy či kultury. „Jsem obzvláště potěšen, že Univerzita Palackého uděluje Christophu kardinálu Schönbornovi titul doctor honoris causa právě v roce, v němž si připomínáme 450. výročí založení olomoucké univerzity. Vždyť právě počátky druhé nejstarší univerzity v zemích Koruny české a rovněž zachování kontinuity vysokého učení v Olomouci v průběhu staletí je spojeno s učením v oblasti teologie,“ řekl při dnešním slavnostním aktu v Arcibiskupském paláci rektor UP Martin Procházka.

Poukázal při tom také na to, že kardinála spojují s Českou republikou hluboké kořeny, na které během své církevní a akademické kariéry nezapomněl. Christoph Schönborn se narodil v roce 1945 na zámku Skalka u Litoměřic, pochází z české větve aristokratické rodiny, jeho rodina se po druhé světové válce přesunula do Rakouska. Je znám svou podporou teologického studia v českých zemích, zejména dominikánského řádu, s jehož olomouckým konvektem úzce spolupracoval.

Vědecká rada UP, která o udělení titulu rozhodla, ocenila především také jeho významný přínos v oblasti teologické vědy, či jeho snahy o přiblížení křesťanství a učení víry širokému publiku. „Jde o významného představitele církevního a společenského života rakouské, ale i obecně evropské společnosti, žáka a teologického spolupracovníka Josepha Ratzingera, pozdějšího papeže Benedikta XVI.,“ uvedl dnes děkan Cyrilometodějské fakulty UP Vít Hušek.

Schönborn v letech 1986-1992 pracoval jako sekretář kardinálské komise, kterou zřídil papež Jan Pavel II., na přípravě nového Katechismu katolické církve. Na žádost papeže připravili kardinál Ratzinger a biskup Schönborn stručnou verzi katechismu v otázkách a odpovědích a poté byl pod jeho vedením připraven i zkrácený text pro mladé, doplnil děkan.

Osmasedmdesátiletý Christoph Schönborn je od roku 1995 vídeňským arcibiskupem a od roku 1998 kardinálem. V souladu s předpisy církevního práva podal k 22. lednu 2020 rezignaci na úřad vídeňského arcibiskupa, protože dosáhl věku 75 let, papež ji však dosud nepřijal.

UP dosud udělila 52 čestných doktorátů, první v květnu 1990 obdržel Václav Havel, poslední v říjnu 2017 získal jeden z nejvýznamnějších představitelů teologie charity Heinrich Pompey.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: ČTK Datum: 11. září 2023 Foto: Wikimedia Commons – kardinál Christoph Schönborn

Exit mobile version