Křesťan dnes

Úpadek křesťanství v Evropě. Zachrání tento trend věřící z Latinské Ameriky nebo z Afriky?

Podle nové studie, kterou zveřejnila Evropská křesťanská mise (ECM) mohou migrující křesťané z Jižní Ameriky, Asie a Afriky zvrátit úpadek křesťanství v Evropě. Mnohé denominace po celém starém kontinentu už dlouhodobě bojují s odlivem věřících a menší účastí členů na bohoslužbách v porovnání s oficiálními statistikami.

Autorem studie o misii v Evropě ve 21. století je Jim Memory, člen vedení v ECM a také lektor mise na All Nations Christian College.

Memory ve svém textu píše: „Evropa je dnes možná největší výzvou pro světovou misii. Zdá se, že většina Evropanů byla naočkována tradičním křesťanstvím, což mělo za následek odmítnutí evangelia.“

SOUVISEJÍCÍCírkev v Alžírsku roste navzdory pronásledování

„Věřím však, že tato nedokonalost církve je také Boží příležitostí. Více než kdy jindy křesťané v Evropě spolupracují, vytvářejí sítě a zakládají sbory, a do této aktivity Bůh přinesl vitalitu křesťanů z dalších koutů světa,“ cituje autora portál Christian Today.

Podle jeho poznatků křesťané z Latinské Ameriky za posledních třicet let založili tisíce sborů ve Španělsku nebo v Portugalsku. „Je těžké najít velké evropské město, které by nemělo velký španělsky mluvící a/nebo brazilský sbor,

A podobně jsou na tom také čínské sbory, které „najdete téměř všude“. „Čínská zámořská křesťanská misie tvrdí, že ve Velké Británii je přes 120 čínsky mluvících sborů a dalších 150 ve zbytku Evropy. S určitostí můžeme tvrdit, že se jedná jen o zlomek existujících společenství,“ konstatuje Memory.

Studie upozorňuje, že tou vůbec nejpočetnější skupinou jsou „africké sbory, přičemž jen ve Velké Británii jsou tisíce letničních kongregací.“

Podle Memoryho má dnes africká denominace Redeemed Christian Church of God přes 750 sborů a každoročně jen ve Velké Británii zakládá kolem 25 nových. Memory ve svém textu se pak zmiňuje o dalších letničních denominacích jako jsou Church of Pentecost, Christ Embassy nebo Christ Apostolic Tabernacle.

„Pokud máte ve městě africkou populaci, téměř jistě zde bude i africký sbor, i když o tom nevíte,“ tvrdí Memory.

V části s názvem „Duchovní kontext“ studie nastiňuje výzvy, kterým čelí misie v post-křesťanské Evropě. „Křesťanství je v mnoha ohledech to, co učinilo Evropu Evropou. Žádný jiný kontinent nebyl křesťanství vystaven po tak dlouhou dobu a v takové míře jako právě Evropa. I když se Evropa stala prvním křesťanským kontinentem, následně se také stala prvním kontinentem, který se svých křesťanských kořenů zbavil,“ píše se ve studii.

Newsletter Křesťan dnes – týdenní přehled nejdůležitějších zpráv

A i když se v některých částech Afriky nebo Asie stal islám dominantním, došlo  k tomu podle Memoryho pod vlivem z venku a upozorňuje, že v případě Evropy k odkřesťanštění dochází zevnitř.

„Některé části světa jsou vůči evangeliu vnímavější a výsledky jsou evidentnější. Jak jsme však už mnohokrát poznali, tak motivem k evangelizaci by neměl být úspěch, ale láska. Věrnost je hlavním měřítkem plodnosti služebníka; ‚… dobře, dobrý a věrný služebníku! ‚ (Mat. 25,23), “ konstatuje ve své studii Memory.

„Podobenství o rozsévači (Mat. 13; Marek 4; Lukáš 8) nicméně poukazuje na důležitost půdy (kontextu) pro přijímání poselství evangelia a šíření Božího království. Přestože se dnešní evropská půda může jevit jako vyprahlá a tvrdá, semeno Království je zaseto a přinese ovoce. Naším úkolem je zasít. Naší motivací je naše láska k Bohu a k jeho světu. Naše misijní pole je Evropa. Takže, nepřestávejte v konání dobra, protože v pravý čas sklidíme úrodu, pokud se nevzdáme (Gal 6,9).“

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- Datum: 3. sprna 2021 Foto: Wikipedia Commons – ilustrační

Exit mobile version