Křesťan dnes

Uplynul rok od probuzení v Asbury 

Evangelikálové se za probuzení modlí už celá desetiletí. Ale víme, co dělat, až k němu dojde?

Je tomu rok, co 8. února 2023 začalo probuzení na univerzitě Asbury ve státě Kentucky. Široce medializované probuzení přivedlo do šestitisícového městečka Wilmore 50-70 tisíc lidí, kteří zahltili infrastrukturu malé obce. Bohužel po nepřetržitých bohoslužbách ve dne i v noci, trvajících více než dva týdny, byly školní úřady nuceny akci ukončit. Začalo to v univerzitní posluchárně po rutinní bohoslužbě v kapli, když studenti odmítli odejít, čímž si získali pozornost celé země a přilákali návštěvníky z celého světa. 

SOUVISEJÍCÍ„Předmětem veškeré touhy se vám stává uctívání“: studentova rekapitulace osm měsíců po probuzení v Asbury 

Teologický seminář v Asbury na druhé straně ulice, samostatná instituce se společnými kořeny metodistické svatosti, otevřel svou vlastní kapli, posluchárnu a tělocvičnu, aby mohl pojmout davy lidí. V jednu chvíli byla hlavní silnice do přeplněného Wilmoru uzavřena pro dopravu. Bohoslužby se nesly v metodistickém duchu, což znamená prosté, vážné a neokázalé. Studenti a další věřící zpívali písně, modlili se, sdíleli svědectví a vyznávali hříchy. 

Jeden z profesorů semináře v Asbury vyprávěl o své krátké návštěvě univerzitní auly a zmiňoval velký pocit klidu. Řekl, že by tam mohl zůstat celé hodiny. Ale stejně jako žena uzdravená pouhým dotykem Ježíšova roucha, jak to popsal, se cítil naplněn Božím pokojem a po 90 minutách spokojeně odešel.

Nedlouho po probuzení jsem byl ve Wilmoru, kde jsem navštívil Wesleyanskou teologickou společnost. Žár probuzení byl ještě vřele cítit a všichni o něm mluvili s nadšením. Předseda semináře vyprávěl, že jeden malajský student semináře v Asbury se léta modlil za probuzení.  Ještě v Malajsii vycítil, že by se měl vrátit do Wilmoru, a na singapurském letišti se poprvé dozvěděl o probuzení. Když vstoupil do posluchárny v Asbury, mnohé překvapil.

Wilmore se nachází asi sto kilometrů od Cane Ridge, vrcholného bodu Druhého velkého probuzení, které původně pořádali presbyteriánští duchovní, ale přilákalo metodisty a baptisty a dalo vzniknout Hnutí obnovy, dnes známému jako Církev Kristova. Po celý týden se tisíce lidí účastnily bohoslužeb za křiku, sténání a padání na zem v extázi nad spasením nebo umrtvováním hříchu.

SOUVISEJÍCÍ – Chcete zasáhnout svět? Evangelizujte církev 

V Asbury se žádné podobné drama nekonalo. Zpěv, modlitby a svědectví byly odměřené. Bohoslužby byly i nadále vedeny studenty, ale profesoři byli často na okraji, aby pomáhali, a občas odrazovali starší lidi a návštěvníky od toho, aby se dostali do centra dění. Nebylo zde žádné obří plátno, pyrotechnika ani choreografie.  Kromě elektřiny, topení a vnitřního vodovodu nebyla technika v semináři Asbury o mnoho vyspělejší než v Cane Ridge před 223 lety.

Atmosféra v Asbury však byla rozhodně méně emotivní, a proto je kritika Wall Street Journal trochu zvláštní. 

D. G. Hart připomněl Johna Williamsona Nevina z Mercersburského semináře, který v roce 1843 ve své knize „The Anxious Bench“ kritizoval probuzení Charlese Finneyho. Uprostřed veřejného humbuku by konverze mohly být fingované, rozčiloval se Nevin. „To, co vidíte při probuzení, není nutně to, co dostanete,“ poznamenal Hart a zeptal se. „Probuzení může přinést i něco dobrého, ale může být masovým prostředkem duchovního exhibicionismu? Pravděpodobně ano.“

Účastníci obrody v Asbury však šířili povzbuzení a pokoj, nikoli „emocionální vzedmutí“.  Asbury University a Asbury Seminary navštěvují studenti z mnoha křesťanských prostředí. Obojí vzešlo z wesleyánského hnutí svatosti, které v metodistické spiritualitě zdůrazňovalo primát posvěcení a dokonalosti. 

Pro lidi z wesleyánského hnutí svátosti je obrácení, ať už s „emocionálním povznesením“ nebo bez něj, pouze začátkem cesty k větší blízkosti s Bohem, kterou vede Duch svatý. John Wesley prožil své slavné „obrácení“ na shromáždění moravské církve na Aldersgate Street v Londýně, když poslouchal předmluvu Martina Luthera k Listu Římanům. Wesleyho srdce bylo „podivně zahřáté“, jak vzpomínal: „Cítil jsem, že opravdu důvěřuji Kristu, jedině Kristu, že mě spasil, a dostalo se mi ujištění, že sejmul mé hříchy, i ty moje, a zachránil mě od zákona hříchu a smrti.“  

Pro Wesleyho a jeho teologii Bůh působil skrze srdce a hlavu. Wesleyovská spiritualita není ani tak o emocionálních vzestupech, ale o stálé, metodické vytrvalosti skrze Boží milost. Každá spiritualita, i když je praktikována samostatně, může být falešná. Ale metodismus, stejně jako všechny hlavní křesťanské tradice, ví, že Bůh vidí srdce člověka.

Hart ve své mírné kritice přesně poznamenal, že probuzení v Asbury potěšilo mnoho evangelikálů, protože přilákalo příznivou publicitu, a to dokonce i z New York Times. Nabízelo také protipól údajně neúprosné sekularizaci. Podle různých zpráv se duch Asbury za poslední rok rozšířil celosvětově prostřednictvím mnoha mezinárodních účastníků. Doufejme, že se jej jednou nějaký sociolog pokusí kvantifikovat. Pravděpodobně se za několik desetiletí dozvíme o nových církvích a možná i o nových denominacích či společenstvích, které z probuzení vznikly.

Probuzení v Asbury bylo potřebnou připomínkou toho, že Bůh často dokáže překvapit a jeho vykupitelské dílo pokračuje. Většina Božího vykupitelského díla se neodehrává dramaticky při velkých veřejných událostech. Většinou se odehrává tiše v životech věřících. Občasné velké veřejné výlevy jsou však užitečnou připomínkou moci evangelia. 

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Autor: Mark Tooley Zdroj: The Christian Post Datum: 9. února 2024 Foto: Asbury University

Exit mobile version