Křesťan dnes

Uplynuly dva roky od uvěznění čínského pastora Wang I

Ve středu uplynuly dva roky od uvěznění čínského pastora Wang I, který vedl protestantskou církev Early Rain Church.

Komunistické úřady vtrhly 9. prosince 2018 do budovy Early Rain Covenant Church, a následně bylo uvězněno více než 50 členů církve.  Ačkoli většina z těchto věřících byla od té doby propuštěna, pastor Wang I a starší sboru Kin Defu zůstávají ve vězení. Pastor Wang byl odsouzen na devět let a Kin Defu ke čtyřem rokům. Součástí rozsudku nad Wangem je také odebrání politických práv na tři roky a konfiskace jeho osobního majetku v hodnotě odpovídající 163.000 korunám.

Ostatní členové církve i nadále čelí výhrůžkám a obtěžování ze strany úřadů, protože bohoslužby stále mají oficiálně zakázané.

Modlete se, prosím, za tuto církev a za jejich rodiny, když čelí pronásledování jen proto, že věří v Krista.

Wang I zanechal ve své církvi prohlášení, které připravil, aby bylo zveřejněno v případě jeho zatčení. V silném poselství říká: „Jsem plný hněvu a znechucení kvůli pronásledování církve ze strany komunistického režimu, kvůli zlomyslnosti při zbavování lidí svobody náboženského vyznání a svobody svědomí.“ Přesto dále říká: „Ale změna sociálních a politických institucí není poslání, ke kterému jsem byl povolán, a není to důvod, pro který Bůh dal svému lidu evangelium.“

Říká: „Přijímám a uznávám skutečnost, že Bůh na čas dovolil komunistickému režimu, aby existoval. Bez ohledu na to, pod jakým režimem žiji nebo budu žít, pokud sekulární vláda bude pronásledovat církev, znásilňovat lidské svědomí, které patří pouze Bohu, budu setrvávat ve věrné neposlušnosti.“

Na facebookové stránce Early Rain je tato modlitba:„Pane, dnes tě chválíme v policejních autech. Chválíme tě na policejních stanicích. Chválíme tě ve vazbě, ve vězení. A chválíme tě i doma. Nemáme jiný cíl, než tě jen chválit. Když jedeme autobusem na policii, jako bychom jeli cestou na Sion. Protože ty nám, Pane, říkáš, že hledáš ty, kdo by tě uctívali v duchu a v pravdě. Kéž se ti líbí naše uctívání. Nemáme nic jiného, co bychom ti nabídli, než naše srdce. Upřímně ti je odevzdáváme. Ať jsme kdekoli, ať se setkáváme s kýmkoli, vždy půjdeme za tebou.“

Čína se podle organizace Open Doors nachází na 27. místě v žebříčku zemí pronásledujících křesťany. Minulý rok Bob Fu varoval, že se čínská vláda chystá přepsat Bibli. Čína také systematicky demoluje kostely a odstraňuje z nich kříže. „Náboženská svoboda v Číně dosáhla nejhorší úrovně od začátku kulturní revoluce v 60. letech,“ uvedl Fu minulé září.

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

-red- ČTK Datum: 11. prosince 2020 Foto: ICC – pastor Wang I


Exit mobile version