Křesťan dnes

V Chrástu otevřou bránu podle návrhu Davida Vávry

Skleněný kříž a dřevěný altán podle projektu architekta Davida Vávry doplní na evangelické faře v Chrástu umělecky ztvárněná brána. Otevře se 1. září v 17 hodin. 

Slavnostním požehnáním brány bude korunováno několikaleté úsilí chrásteckých evangelíků za pomoci řady podporovatelů o zkrášlení veřejného prostoru a jeho obohacení o křesťanskou symboliku. Brána otevře nový vstup na faru s přilehlou zahradou, která je veřejně přístupná a otevřená k bohoslužbám, kulturním a komunitním aktivitám, odpočinku a hře dětí pod vzrostlými stromy či na dětském hřišti.

SOUVISEJÍCÍ V Chrástu postaví bránu podle návrhu Davida Vávry

Křídlům kovové brány dominují velká písmena Alfa a Omega, odkazující v Bibli k osobě Ježíše Krista, stojícího na počátku i na konci lidských dějin. Směrové lišty veřejí vytváří optický dojem půlkruhu a po stranách svítí lucerny, které vytvořil autor návrhu metodou spékaného skla.

Působivé ztvárnění vstupu na faru, které má vítat příchozí, završuje spolupráci místního sboru s architektem Davidem Vávrou. Ten je již autorem kříže a altánu, tvořících dominantu zahrady od roku 2018. Autor díla vyjadřuje smysl brány způsobem sobě vlastním, tedy ve verších:

A když si ztracen mezi domy, stromy či lány
Podívej se do sebe a snadno zříš
Pro porozumění otevírá brány 
Klíčem víry jen Ježíš.

Náklady na vybudování brány činí čtvrt milionu korun a přes dvě stě tisíc korun už se místnímu evangelickému sboru podařilo získat prostřednictvím veřejných sbírek a z prostředků církevního grantového systému.

Otevření brány za účasti autora projektu a dalších hostů proběhne 1. září od 17 hodin. Zpěvem ho doprovodí místní pěvecký sbor Chrástochor. Od 18 hodin na něj pak naváže koncert skupiny Oboroh. Zvána je široká veřejnost.

Autor: Karel Šimr Datum: 28. srpna 2023 Foto: ČCE v Chrástu

farář Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Chrástu

Líbí se vám tento článek? Podpořte fungování novin

Abychom mohli vytvářet obsah, který čtete zdarma, spoléháme na dary od našich štědrých čtenářů, jako jste Vy.

Pomozte nám pokračovat v této misi a podílejte se na ní spolu s námi. 

Exit mobile version